EN

mirroring {substantiv}

volume_up
mirroring (även: reflection)

Användningsexempel för "mirroring" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have to say that the mood in the Council was very bleak, possibly mirroring our economic times.
Jag måste säga att det rådde en dyster stämning i rådet, möjligen på grund av det aktuella ekonomiska läget.
EnglishIt might be possible to introduce a recital mirroring the concept which underpins that amendment.
Eventuellt skulle man kunna tänka sig en beaktandesats som återspeglar den tanke som ligger till grund för ändringsförslaget.
EnglishMr Fantuzzi's report on the marketing of EU produce to third countries, mirroring similar schemes within the EU, is one such instance which could assist.
Fantuzzis betänkande om säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land, som belyser andra liknande projekt inom EU, är ett sådant exempel som skulle kunna bidra.
EnglishLast summer we had several rape cases before the courts where we could directly see the mirroring of pornography in real events with so-called gang rapes of solitary women.
Vi har under den gångna sommaren haft flera våldtäktsmål uppe till behandling, där vi direkt kan se pornografins avspegling i aktiv handling med s.k. gängvåldtäkter på enskilda kvinnor.