EN

mirror {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Consciousness is like a mirror that allows all images to rise on it.
Medvetande är som en spegel som tillåter alla bilder att uppträda på den.
If we are to scrutinise these decisions, we need to look into the mirror of history.
Om vi ska granska dessa beslut måste vi titta i historiens spegel.
(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) Det var John Stuart Mill som sade att parlamentet bör vara en spegel av det nationella livet.
Those places are also, very regrettably, mirrors that reflect many of the problems that, to varying degrees, affect societies governed by social patterns based on a patriarchal culture.
Dessa platser återspeglar också på ett mycket beklagligt sätt många av de problem som i varierande grad drabbar samhällen styrda av sociala mönster som bygger på en patriarkal kultur.
2. "role model", bildligt

Användningsexempel för "mirror" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think I should be allotted at least five extra minutes in front of the mirror.
Tycker jag att jag borde bli tilldelad minst fem minuter extra framför spegeln.
EnglishAids is a disease of our times and a mirror of what has gone wrong in our society.
Aids är vår tids sjukdom och återspeglar det som har gått snett i vårt samhälle.
EnglishAll budgets are supposed to be mirror images of some economic policy considerations.
Det är meningen att alla budgetar ska spegla ekonomiska politiska faktorer.
EnglishBut we must also hold up the mirror to ourselves and recognise our own inadequacies.
Men vi måste också hålla upp spegeln framför oss själva och erkänna våra egna brister.
EnglishSo, before you condemn the USA, look in the mirror and see your own hypocrisy.
Innan ni dömer USA bör ni titta er i spegeln och se ert eget hyckleri.
EnglishSWIFT has no legal obligation to use a mirror site in the United States.
SWIFT har inga rättsliga förpliktelser att använda sig av spegling i Förenta staterna.
EnglishNow there is another kind of mirror neuron, which is involved in something quite different.
Det finns en annan typ av spegelneuron, som är inblandade i något helt annat.
EnglishEmperor, I assume we have arrived in a mirror dimension of our own world.
Kejsare, jag tror att vi har hamnat i en spegeldimension av vår värld.
EnglishIf we are to scrutinise these decisions, we need to look into the mirror of history.
Om vi ska granska dessa beslut måste vi titta i historiens spegel.
EnglishIt really is time the Member States of the Union took a look in the mirror.
Det är verkligen dags att EU:s medlemsstater tittar sig i spegeln.
EnglishConsciousness is like a mirror that allows all images to rise on it.
Medvetande är som en spegel som tillåter alla bilder att uppträda på den.
EnglishBut remember, every time... you look in the mirror, you'll see my face.
Men kom ihåg: varje gång du ser dig i spegeln, så ser du mitt ansikte.
EnglishSometimes you gotta look yourself in the mirror and say, " When in Rome
Ibland måste man titta sig i spegeln och säga " När man är i Rom ".
EnglishAids is a disease of our times and a mirror of what has gone wrong in our society.
Konsekvenserna av hiv / aids-epidemin är långt större för kvinnor och barn än för män och pojkar.
EnglishThey say that budgets reflect or mirror the intended economic policies.
Man säger att budgetarna reflekterar eller återspeglar den eftersträvade ekonomiska politiken.
EnglishAs regards Greece, we are now being forced to take a look in the mirror.
Vad gäller Grekland tvingas vi nu ta oss en titt på oss själva.
EnglishIt is a mirror image of the situation in Czechoslovakia in the 1930s and its German minority.
Det är en spegelbild av situationen i Tjeckoslovakien på 1930-talet och dess tyska minoritet.
EnglishTerrorism and war are mirror images and feed off each other.
Terrorism och krig är två sidor av samma mynt, och de ger varandra näring.
English(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) Det var John Stuart Mill som sade att parlamentet bör vara en spegel av det nationella livet.
EnglishMister, you better take a good long look in the mirror before you call somebody else crazy.
Ta dig en titt i spegeln innan du kallar någon annan för knäpp.

"mirror glass" på svenska

mirror glass
Swedish
  • spegel glas
  • spegelglas
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.