"miracle" - Svensk översättning

EN

"miracle" på svenska

volume_up
miracle {substantiv}
EN

miracle {substantiv}

volume_up
miracle
(Laughter) So is it really a miracle of Mary, or is it a miracle of Marge?
(Skratt) Är det verkligen ett Jungfru Maria-mirakel, eller är det ett av Marge?
If this is not a miracle, then there is no such thing as a miracle.
Om detta inte är ett mirakel, då finns det inga mirakel.
Therefore, I do believe in miracles and the convention has been a miracle.
Jag tror alltså på mirakel och avtalet var ett mirakel.
miracle (även: wonder)
It is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur.
Det är ett under att det inte skedde en masskatastrof av enorma proportioner.
It is actually a miracle that more people have not been infected in Europe.
Det är egentligen ett under att inte fler människor blivit smittade i Europa.
We can trace it back to the time of Christ, who performed his first miracle when he turned water into wine.
Det började redan på Jesus Kristi tid, som ju gjorde sina första under med hjälp av vin.
miracle (även: marvel, prodigy, wonder)
I am in a position to know that the Treaty of Lisbon is not a miracle.
Jag vet att Lissabonfördraget inte är ett underverk.
But all in all, the peace process in Macedonia may still be considered a small miracle.
Men inte desto mindre kan man ändå betrakta fredsprocessen i Makedonien som ett smärre underverk.
It is a miracle in fact that so many good things still happen when you read those two reports.
Egentligen är det ett underverk att det fortfarande sker så mycket positivt när man läser de två betänkandena.

Användningsexempel för "miracle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.
Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.
EnglishLudwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, det tyska ekonomiska miraklets fader, sammanfattade det snyggt.
EnglishIt is a miracle, I truly believe, to be able to share these moments with you.
Jag anser i sanning att det är ett mirakel att kunna dela dessa ögonblick med er.
EnglishWe cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
Vi kan inte räkna med att hitta mirakelkurer inom de kommande tre eller fyra månaderna.
English(Laughter) So is it really a miracle of Mary, or is it a miracle of Marge?
(Skratt) Är det verkligen ett Jungfru Maria-mirakel, eller är det ett av Marge?
EnglishMadam President, we do not expect miracle solutions from the November summit.
Fru ordförande! Vi förväntar oss inga mirakulösa lösningar vid toppmötet i november.
EnglishAt the same time I can agree with the statement that there can be no miracle solution.
Samtidigt kan jag instämma i uttalandet att det inte finns någon universallösning.
EnglishThat miracle has been achieved by a lot of work between us in this Parliament.
Miraklet har åstadkommits genom en mängd arbete hos oss här i parlamentet.
EnglishIt is actually a miracle that more people have not been infected in Europe.
Det är egentligen ett under att inte fler människor blivit smittade i Europa.
EnglishI would say that it is a miracle that could not be performed after Amsterdam.
Jag skulle vilja säga ett mirakel som inte var möjligt att genomföra efter Amsterdam.
English'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
Han säger att ”det vore ett mirakel om vi skulle kunna slutföra vårt uppdrag inom två år”.
EnglishIt is time we started talking about the miracle that is the European Union.
Det är dags att vi börjar tala om vilket mirakel som Europeiska unionen är.
EnglishWe all know that, in addressing the deficit, there are no miracle solutions.
Vi vet alla att det inte finns några mirakellösningar för att ta itu med underskottet.
EnglishIf the WTO is simply tinkered with, the necessary miracle will not be wrought.
Om vi bara mixtrar med WTO kommer det nödvändiga miraklet inte att ske.
EnglishIt is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur.
Det är ett under att det inte skedde en masskatastrof av enorma proportioner.
EnglishHowever, it is not a miracle; it is the outcome of a great deal of good hard work.
Men detta är inget mirakel, utan resultatet av massor av hårt arbete.
EnglishThe miracle of our generation has been the end to the division of our continent.
Vår generations mirakel är att vår kontinent inte längre är delad.
EnglishI saw how it was built and I said that the miracle of the 20th century is Europe.
Jag såg hur den byggdes, och jag sa att EU är 2000-talets mirakel.
EnglishAs Africans, we are proud that this, in addition, is an African miracle.
I egenskap av afrikaner är vi stolta över att detta dessutom är ett afrikanskt mirakel.
English- (SK) Motherhood is the greatest miracle which God has bestowed on women.
- (SK) Moderskapet är det största mirakel som Gud har gett oss kvinnor.