EN

minute {substantiv}

volume_up
1. "a unit of time, 1/60 of an hour"
minute
You have one minute to speak in favour and one minute to speak against.
Ni har en minut på er att tala för och en minut på er att tala emot.
Mrs Breyer, one minute thirty seconds is one minute thirty seconds and not two minutes.
En minut och 30 sekunder är en minut och 30 sekunder och inte två minuter.
Put another way, that is GBP 114 000 per minute gross or GBP 96 000 per minute net.
Med andra ord, 114 000 pund sterling brutto per minut eller 96 000 pund sterling netto per minut.
Would you mind if I spoke to her for a minute?
Kan jag få prata med henne ett ögonblick?
Om ett ögonblick ska jag berätta vad jag gjorde.
Ursäktar du mig ett ögonblick?
minute
My Greek colleague will discuss this in a minute.
Mina grekiska kolleger kommer att diskutera detta om en liten stund.
We will talk in a minute about a privileged partnership.
Om en liten stund ska vi tala om ett privilegierat partnerskap.
And we'll come back to chromosomes in a minute.
Och vi kommer tillbaka till kromosomer om en liten stund.

Användningsexempel för "minute" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
Det måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute' s silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishThat is the end of the one-minute speech, which was a little longer than usual.
Detta avslutade tiden för anföranden på en minut, som blev lite längre än vanligt.
EnglishI think it was the longest one-minute speech in the history of this Parliament.
Jag tror det var den längsta tiden för enminutsinlägg i parlamentets historia.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, one minute is only enough for a telegram.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! En minut räcker bara för ett telegram.
EnglishIn 1878, last-minute Western European intervention prevented the two from uniting.
Ett västeuropeiskt ingripande i sista minuten hindrade 1878 enandet av dessa två.
EnglishWe now know that, every minute, a woman dies for reasons connected with pregnancy.
Vi vet nu att varje minut dör en kvinna av orsaker som hör ihop med graviditeten.
EnglishMr Matsakis, I apologise for announcing that you had one minute's speaking time.
Herr Matsakis! Jag ber om ursäkt för att jag sa att ni hade en minut på er att tala.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Det finns ingen tid att förlora, vi får inte skjuta upp allt till sista minuten.
EnglishI would be happy to abolish one-minute speaking time slots in favour of two minutes.
Jag skulle med glädje avskaffa anföranden på en minut och byta till två minuter.
EnglishMr President we have only a minute so I shall dispense with the pleasantries.
(EN) Herr talman! Vi har bara en minut på oss så jag ska hoppa över artigheterna.
EnglishEvery minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Varje minut dör en kvinna till följd av komplikationer i samband med graviditeten.
EnglishNobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Ingen behöver förkorta existerande helgtrafikförbud med så mycket som en minut.
EnglishThat proved to be impossible and I was one minute late due to the Bureau' s delay.
Det gick inte, och jag kom en minut för sent på grund av presidiets försening.
EnglishThere are also ports which change percentages at the last minute, if I may say so.
Det finns också hamnar som i sista stund ändrar procentsats, om jag säger så.
EnglishIn Austria, the National Assembly observed one minute's silence for the victims.
I Österrike håller man i Nationalrådet i dag en tyst minut för de drabbade.
EnglishThe minute the situation suddenly improves, young people are the first to find a job.
I de stunder då det plötsligt går bra är det ungdomarna som först finner arbete.
EnglishWe did not know until the last minute if the part-session would be held at all.
Vi visste inte förrän i sista stund om sammanträdesperioden skulle hållas eller inte.
EnglishMr President, I want to use the last half-minute to say a personal thank you.
Herr talman! Jag vill använda den sista halva minuten till att tacka för mig.

"minute go" på svenska

minute go
Swedish
  • minut gå
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"minutes of game" på svenska

minutes of game
Swedish
  • minuter av vilt
  • spelminuter
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "minute":

minute
minutes