"minuscule" - Svensk översättning

EN

"minuscule" på svenska

EN

minuscule {adjektiv}

volume_up
minuscule

Användningsexempel för "minuscule" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI was Gulliver-Fatuzzo, a minuscule man, and I was surrounded by giants.
Jag var Gulliver-Fatuzzo, pytteliten, och var omgiven av jättelika män.
EnglishOf course, even this amount is minuscule considering the challenges of the energy sector.
Även detta belopp är såklart otroligt litet när man tänker på energisektorns utmaningar.
EnglishThat says it all: Europe, with its global agenda and minuscule budget.
Detta säger allt: EU med sin globala agenda och minimala budget.
EnglishA large keyboard is as awkward for a child as a minuscule mobile phone keyboard is for an adult.
Stora tangentbord är lika olämpliga för barn som minitangentborden på mobiltelefonen är för vuxna.
EnglishThey can be achieved with an absolutely minuscule amount of finance.
De kan uppnås med en absolut obetydlig finansiering.
EnglishIn any case, it is a minuscule market.
I vilket fall som helst så rör det sig om en mycket liten marknad.
EnglishThis, together with the minuscule amounts in feed, would mean that, in the end, all meat would have to carry a GMO label.
Detta faktum, och även små andelar i fodret, skulle då få till följd att allt kött måste märkas med GMO.
EnglishMinuscule levels of contamination can be detected.
Mycket låga föroreningsnivåer kan upptäckas.
EnglishThe packet is minuscule.
Årets fastställande av priserna på jordbruksprodukter påminner om en kinesisk ask som innehåller ett litet paket och ett stort paket.
EnglishThe resources allocated have been minuscule compared to the resources behind a lot of branding in the market in general.
De anslagna resurserna har varit minimala jämfört med de resurser som generellt satsas på varumärkesfrämjande verksamhet på marknaden.
EnglishFor the sake of saving a few minuscule bytes in systems software, two generations of computer programmers have deliberately ignored the advent of the new millennium.
Två generationer programmerare har medvetet ignorerat millenieskiftet för att tjäna några löjliga byte i programvaran.
EnglishBecause of this, I was also a little disappointed that in the EU's 2020 strategy, a minuscule amount was invested in agriculture and forestry.
På grund av detta var jag också lite besviken över att det i EU 2020-strategin endast hade investerats ett mycket litet belopp i jordbruk och skogsbruk.
EnglishWords fail me, in fact, for the frankly small-minded attitude of the Turkish authorities towards various minuscule Christian minorities on their territory.
Jag saknar faktiskt ord inför den öppet småsinta attityd som de turkiska myndigheterna visar mot vissa mycket små kristna minoriteter i landet.

Synonymer (engelska) till "minuscule":

minuscule