"minus sign" - Svensk översättning

EN

"minus sign" på svenska

volume_up
minus sign {substantiv}
EN

minus sign {substantiv}

volume_up
minus sign
To enter a custom hyphen, use the shortcut Command Ctrl +minus sign.
Med Kommando Ctrl +minustecken skriver du ett användardefinierat bindestreck.
To exclude pages from your search, use a minus sign before the operator.
Om du vill undanta sidor från din sökning använder du ett minustecken före operatorn.
If you click on a minus sign, only the row with the results is shown.
Om du klickar på ett minustecken visas bara den sammanfattande resultatraden.

Användningsexempel för "minus sign" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe column width is defined with the minus sign or an underscore as placeholder.
Kolumnbredden definieras med minustecknet eller understrecket (_) som platshållare.
EnglishTo exclude pages from your search, use a minus sign before the operator.
Om du vill undanta sidor från din sökning använder du ett minustecken före operatorn.
EnglishIf you click on a minus sign, only the row with the results is shown.
Om du klickar på ett minustecken visas bara den sammanfattande resultatraden.
EnglishTo enter a custom hyphen, use the shortcut Command Ctrl +minus sign.
Med Kommando Ctrl +minustecken skriver du ett användardefinierat bindestreck.
EnglishClicking on the minus sign hides the lower levels again.
Om du klickar på minustecknet döljs de underordnade posterna igen.
EnglishYou can roll up or drop down the formula entries with the plus or minus sign in order to hide/show the arguments.
Du kan öppna eller stänga formelposterna med plus - eller minustecknet när du vill se resp. dölja argumenten.
EnglishThe starting point of the dash is a minus sign.
Streckets begynnelsepunkt är ett minustecken.
EnglishThe minus sign becomes a plus sign.
EnglishAll hyphen positions will be removed, including custom hyphens manually entered with Command Ctrl +minus sign.
Alla visade avstavningsställen i ordet tas bort i den här avstavningsgenomgången; även de som du har ställt in manuellt med Kommando Ctrl och bindestreck.
EnglishTo support automatic hyphenation by entering a separator inside a word yourself, use the command Ctrl + minus sign.
Om du vill stödja den automatiska avstavningen genom att själv mata in bindestrecken i orden, använder du tangentkombinationen Kommando Ctrl +minustecknet.
EnglishAgainst the vote in sections about the original text of paragraph 72, a minus sign has been inserted in both the first and second parts by mistake.
Inför omröstningen i avsnitt om den ursprungliga texten i punkt 72 har ett minustecken infogats både i den första och den andra delen av misstag.
EnglishLines that start with a minus sign followed by a space or that begin with a tab space will be continued by ennumerations having bullet signs similar to the minus sign.
Rader som börjar med ett minustecken följt av ett mellanslag eller en tabulator, blir till uppräkningar med ett bullettecken som liknar ett minustecken när Du har tryckt på returtangenten.

Liknande översättningar för "minus sign" på svenska

minus substantiv
Swedish
minus preposition
Swedish
sign substantiv
to sign verb