"minus side" - Svensk översättning

EN

"minus side" på svenska

volume_up
minus side {substantiv}
EN

minus side {substantiv}

volume_up
minus side

Användningsexempel för "minus side" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
På minussidan vill jag sätta misslyckandet om patientrörligheten.
EnglishOn the minus side there is the lack of awareness among drivers concerning changes to the rules on collecting fines within an EU framework.
På minussidan finns bristande medvetenhet bland förare när det gäller ändringar av regler för indrivning av böter inom en EU-ram.
EnglishOn the minus side, an indicator of the lack of knowledge of EU citizens is the fact that almost four out of five complaints do not fall within the scope of responsibilities of the European Ombudsman.
På minussidan har vi en indikation på den bristande kunskapen bland EU-medborgarna: nästan fyra av fem klagomål faller inte inom Europeiska ombudsmannens ämbetsområde.
EnglishAt the same time however, on the minus side, it must be said that unemployment has reached a record level of 37 % in a short time, which shows that the economic measures have been very harsh.
På minussidan måste man också sätta det faktum att arbetslösheten på mycket kort tid nått ett rekordvärde på 37 %, vilket gör att man förstår att de ekonomiska åtgärderna varit mycket hårda.

Liknande översättningar för "minus side" på svenska

minus substantiv
Swedish
minus preposition
Swedish
side substantiv
Swedish
side adjektiv
Swedish
right side substantiv
wrong side substantiv
Swedish
back side substantiv
Swedish
upper side substantiv
Swedish
revenue side substantiv
bright side substantiv
top side substantiv
Swedish
another side substantiv
Swedish
long side substantiv
Swedish
other side
on the side
from our side adverb
harbour side substantiv
on the thin side adjektiv
Swedish