"Minsk" - Svensk översättning

EN

"Minsk" på svenska

SV
SV

"Minsk" på engelska

EN
EN

Minsk {egennamn}

volume_up
1. "capital of Belarus", geografi
Minsk
volume_up
Minsk {egenn.} (Vitrysslands huv.stad)
Minsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minsk anser att det inte är acceptabelt att stödja oppositionen på detta sätt.
The European Union supports the resumption of negotiations in the OSCE Minsk Group.
Den Europeiska unionen stöder återupptagandet av förhandlingarna i OSCE Minsk-gruppen.
The hands of time must begin moving again in Minsk, as they have elsewhere.
Tiden måste ha sin gång i Minsk, liksom den har haft på andra platser.
SV

Minsk {egennamn}

volume_up
1. "Vitrysslands huv.stad", geografi
Minsk
volume_up
Minsk {egenn.} (capital of Belarus)
Minsk anser att det inte är acceptabelt att stödja oppositionen på detta sätt.
Minsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Den Europeiska unionen stöder återupptagandet av förhandlingarna i OSCE Minsk-gruppen.
The European Union supports the resumption of negotiations in the OSCE Minsk Group.
Tiden måste ha sin gång i Minsk, liksom den har haft på andra platser.
The hands of time must begin moving again in Minsk, as they have elsewhere.

Användningsexempel för "Minsk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe oppressive regime in Minsk even acts as if a NATO intervention were underway.
Den förtryckande regimen i Minsk agerar också som om ett NATO-ingripande var på gång.
EnglishTen years after the Chernobyl disaster I took part legally in a demonstration in Minsk.
Tio år efter Tjernobyl-katastrofen deltog jag i en laglig demonstration i Minsk.
EnglishMinsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minsk anser att det inte är acceptabelt att stödja oppositionen på detta sätt.
EnglishIn addition, we shall open a Commission office in Minsk early next year.
Vi kommer dessutom att öppna ett representationskontor i Minsk tidigt nästa år.
EnglishThe European Union supports the resumption of negotiations in the OSCE Minsk Group.
Den Europeiska unionen stöder återupptagandet av förhandlingarna i OSCE Minsk-gruppen.
EnglishContacts with Minsk should therefore now be stepped up, Mrs De Palacio, not scaled down.
Kontakterna med Minsk bör därför nu intensifieras, fru De Palacio, inte trappas ned.
EnglishThe Minsk Group was given the task of drawing up a lasting peace plan.
Minskgruppen å sin sida har fått i uppdrag att utarbeta en varaktig fredsplan.
EnglishMinsk must realise that our policy has one objective - democracy in Belarus.
Minsk måste inse att vår politik har ett mål - demokrati i Vitryssland.
EnglishEstablishing a European Union delegation in Minsk would be a good way to monitor the situation.
Att inrätta en EU-delegation i Minsk vore ett bra sätt att övervaka situationen.
EnglishThe hands of time must begin moving again in Minsk, as they have elsewhere.
Tiden måste ha sin gång i Minsk, liksom den har haft på andra platser.
EnglishWe must react to events in Minsk so that from next year, this figure would grow even more.
Vi måste reagera på händelserna i Minsk så att denna andel ökar ytterligare nästa år.
EnglishAs a result, a Permanent Representation of the European Commission has been set up in Minsk.
Som ett resultat har en permanent representation för kommissionen inrättats i Minsk.
EnglishSome gestures from Minsk justify a resumption of some relations.
Vissa initiativ från Minsk motiverar ett återupptagande av en del förbindelser.
EnglishTheir absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
Deras frånvaro är motiverad eftersom parlamentsledamöterna i Minsk inte väljs i fria val.
EnglishBeyond these superficial steps, Minsk needs to offer still more in the way of a true rapprochement.
Utöver dessa ytliga steg behöver Minsk erbjuda ännu mer för ett riktigt närmande.
EnglishIt is highly unlikely that Minsk will agree, but we must at least try.
Det är ytterst osannolikt att Minsk kommer att hålla med, men vi måste åtminstone försöka.
EnglishThe latest changes in position at the top political level in Minsk point to a harder line.
De senaste förändringarna på den högsta politiska nivån i Minsk pekar mot en hårdare linje.
EnglishThe book New Urban Topologies – The Chisinau and Minsk experience is now available as pdf.
Nu finns boken New Urban Topologies – The Chisinau and Minsk experience tillgänglig som pdf.
EnglishDid you know I can buy nuclear warheads in Minsk for 40 million?
Vet du att jag kan köpa kärnstrids - spetsar i Minsk för 40 mille styck?
EnglishLet us hope that a change in the EU's political strategy towards Minsk will bring success.
Låt oss hoppas att förändringen av EU:s politiska strategi gentemot Minsk kommer att bli lyckosam.

Synonymer (engelska) till "Minsk":

Minsk