"minority rights" - Svensk översättning

EN

"minority rights" på svenska

EN

minority rights {pluralis}

volume_up
In short, what exactly are the minority rights of the Hungarians in Vojvodina?
Kort sagt, vilka egentliga minoritetsrättigheter har ungrarna i Vojvodina?
China: Minority rights and application of the death penalty (vote)
Kina: minoritetsrättigheter och tillämpningen av dödsstraffet (omröstning)
Mr von Habsburg, minority rights cannot be individualized.
Minoritetsrättigheter är rättigheter för en bestämd befolkningsgrupp.

Användningsexempel för "minority rights" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am also very pleased that Mr Haarder took up the rights of minority groups.
Jag är också särskilt glad över att Haarder tog fram minoriteternas rättigheter.
EnglishMinority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
Minoriteters, framför allt kristnas, religiösa rättigheter ger också upphov till oro.
EnglishIn short, what exactly are the minority rights of the Hungarians in Vojvodina?
Kort sagt, vilka egentliga minoritetsrättigheter har ungrarna i Vojvodina?
EnglishThis naturally goes hand in hand with the effective protection of minority rights.
Detta hör naturligtvis också till ett förverkligat skydd av minoriteternas rättigheter.
EnglishThese issues are freedom of religious persuasion, minority rights and cultural rights.
Det handlar om religionsfrihet, minoriteters rättigheter och kulturella rättigheter.
EnglishInstead of broadening minority rights, it is doing the opposite and curtailing them.
I stället för att bredda minoriteternas rättigheter gör man tvärtom och inskränker dem.
EnglishDoes the exemption provided by the above law protect the rights of minority shareholders?
Skyddas minoritetsaktieägarnas rättigheter genom ovan nämnda undantag i lagen?
EnglishBecause for us, the question of enforcing minority rights is extremely important.
Därför att frågan om att upprätthålla minoriteternas rättigheter är ytterst viktig för oss.
EnglishI should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
Jag skulle vilja påstå att vi gör rätt i att kräva minoriteternas rättigheter av albanerna.
EnglishWe demand the recognition of minority rights and regional languages at all levels.
Vi kräver visserligen att minoriteters rättigheter och regionala språk respekteras överallt.
EnglishThe acid test of the democratic culture of a parliament is minority rights.
Minoriteternas rättigheter är en prövosten för den demokratiska kulturen i ett parlament.
EnglishWe cannot tolerate wholesale trampling on human and minority rights.
Vi kan inte acceptera ett sådant totalt förakt för mänskliga och minoritetsrättigheter.
EnglishA critical requirement in asserting and protecting minority rights is political will.
En viktig förutsättning för att hävda och skydda minoriteternas rättigheter är politisk vilja.
EnglishChina: Minority rights and application of the death penalty (vote)
Kina: minoritetsrättigheter och tillämpningen av dödsstraffet (omröstning)
EnglishI am firmly convinced that minority rights must become a part of the acquis communautaire.
Jag är övertygad om att minoritetsrättigheterna måste bli en del av gemenskapens regelverk.
EnglishHow are minority rights developing within the various states?
Hur ser det ut med utvecklingen av minoriteternas rättigheter i de olika länderna.
EnglishIt is important that Croatia implements properly its legislation on minority rights.
Det är viktigt att Kroatien genomför sin lagstiftning om rättigheter för minoriteter på rätt sätt.
EnglishViolations of the Christian minority's human rights persist.
Kränkningarna av de kristna minoriteternas mänskliga rättigheter fortsätter.
EnglishIf you tell us the Commission, and the Commission says the Council, you hang minority rights.
Om ni bollar frågan mellan kommissionen och rådet, så offrar ni minoriteternas rättigheter.
EnglishMr von Habsburg, minority rights cannot be individualized.
Man kan, herr kollega von Habsburg, inte återindividualisera minoritetsrättigheter.

Liknande översättningar för "minority rights" på svenska

minority substantiv
animal rights substantiv
civil rights substantiv
airing rights substantiv
pattern rights substantiv
property rights substantiv
intellectual property rights substantiv
by rights adverb
equal rights substantiv
minority government substantiv
acquired rights substantiv
bill of rights substantiv
human rights substantiv