EN

minority {substantiv}

volume_up
minority (även: few)
The Roma are a very special minority, which cannot be counted as a traditional minority.
Romerna är en mycket speciell minoritet som inte kan räknas som en traditionell minoritet.
There were difficulties with a tiny minority within the minority.
Det fanns svårigheter med en mycket liten minoritet inom minoriteten.
We need to ensure that this minority is recognised as a European minority for all intents and purposes.
Vi behöver försäkra oss om att denna minoritet erkänns som en minoritet i alla avseenden.
minority (även: nonage)
minority (även: nonage)
minority

Användningsexempel för "minority" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
När kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
EnglishIt is, I think, permissible to say that it is this minority that has to give way.
Det bör vara tillåtet att säga att det är minoriteten som är tvungen att ge efter.
EnglishI am also very pleased that Mr Haarder took up the rights of minority groups.
Jag är också särskilt glad över att Haarder tog fram minoriteternas rättigheter.
EnglishCompanies headed or founded by women are still in an all too obvious minority.
Företag som leds av eller grundats av kvinnor är fortfarande i markant minoritet.
EnglishThat is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
Detta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
EnglishHowever, the fact is that the Europe of 27 cannot be taken hostage by a minority.
Men faktum är att EU med 27 medlemsstater inte kan tas som gisslan av en minoritet.
EnglishThe mistreatment is allegedly often worse if they belong to a religious minority.
Det påstås att misshandeln ofta är värre om de tillhör en religiös minoritet.
EnglishSuch a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
En sådan förebild för autonomi gynnar inte bara minoriteten, utan även majoriteten.
EnglishOf course this supports a minority of large enterprises that control the patents.
Detta gynnar förstås ett fåtal storföretag som har kontrollen över patenten.
EnglishMinority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
Minoriteters, framför allt kristnas, religiösa rättigheter ger också upphov till oro.
EnglishWe must also guarantee cultural diversity and equality for minority languages.
Vi måste också garantera kulturell mångfald och jämställdhet för minoritetsspråken.
EnglishOver the years, the situation of the Hungarian minority in Romania has improved.
Under årens lopp har situationen för den ungerska minoriteten i Rumänien förbättrats.
EnglishThis is something I favour, but currently as part of a minority in my own Group.
Det är något jag förespråkar, just nu tillhör jag dock en minoritet i min egen grupp.
EnglishThis is all linked to the issue of minority populations in the Baltic States.
Allt detta är förknippat med frågan om folkminoriteter i de baltiska länderna.
EnglishThat is what I explain in the minority opinion appended to the Duff Report.
Det är vad jag redovisar i den reservation som finns fogad till Duffbetänkandet.
EnglishThis is all linked to the issue of minority populations in the Baltic States.
Allt detta är förknippat med frågan om folkminoriteter i de baltiska länderna.
EnglishAs he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time.
Som han sade har romerna varit den mest förtryckta minoriteten under mycket lång tid.
EnglishThis is larger than the Hungarian minority and, some would logically say, stronger.
Den är större än den ungerska minoriteten och, skulle vissa logiskt säga, starkare.
EnglishSo in fact it does not concern only European Union languages or minority languages.
Så i själva verket gäller det inte enbart EU-språken eller minoritetsspråken.
EnglishIf we carry on like this, Europeans will become a minority in their own continent.
Om vi fortsätter så här kommer européerna att bli en minoritet i sin egen världsdel.

"minority group" på svenska

minority group
Swedish
  • minoritetsgrupp
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "minority":

minority
English
minor
minor planet
English