"Minister of State" - Svensk översättning

EN

"Minister of State" på svenska

EN

Minister of State {substantiv}

volume_up
Minister of State (även: premier, prime minister)
In particular, I would like to thank Minister of State Enikő Győri, who was always present everywhere, for her work.
Jag vill särskilt tacka statsminister Enikő Győri, som alltid fanns överallt, för hennes arbete.
(HU) Madam President, Mr Barroso, Commissioner, Minister of State Győri, the Schengen system is one of the most tangible acquis of the European Union.
(HU) Fru talman, herr Barroso, fru kommissionsledamot, statsminister Győri!
Mr Gürel, a Minister of State in the Turkish Government, stated before the meeting that the aim of these measures was to overcome the economic crisis in the northern part of Cyprus.
Den turkiska statsministern Gürel förklarade inför sammanträdet att syftet med åtgärderna är att övervinna den ekonomiska krisen i norra Cypern.

Användningsexempel för "Minister of State" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLuc Chatel is the Minister of State for Industry and Consumer Affairs.
Luc Chatel är statssekreterare med ansvar för industri- och konsumentfrågor.
EnglishHere I will simply take the words of the Minister of State, Mr Glosar, as my starting point.
Jag kommer helt enkelt att ta statssekreterare Günter Glosers ord som utgångspunkt.
EnglishI would refer Members to the announcement made by the Prime Minister on state television.
Jag hänvisar ledamöterna till premiärministerns uttalande i den statliga televisionen.
EnglishI would like to welcome the observation of Minister of State Becsey, made in today's debate.
Jag välkomnar den iakttagelse som den biträdande ministern Zsolt László Becsey gjorde i dagens debatt.
EnglishGeorgia is very close to war, according to a statement made yesterday by Georgia's Minister of State for Reintegration.
Georgien är väldigt nära ett krig, enligt vad landets återintegreringsminister sa igår.
EnglishIn particular, I would like to thank Minister of State Enikő Győri, who was always present everywhere, for her work.
Jag vill särskilt tacka statsminister Enikő Győri, som alltid fanns överallt, för hennes arbete.
EnglishI had noticed what the British Minister of State, Denis McShane, my old school mate, said yesterday in the region.
Jag noterade vad den brittiske utrikesministern, min gamle skolkamrat Denis McShane, sade i går i regionala rådet.
EnglishAccording to a recent statement by the German Minister of State Mr Verheugen, it has been a very successful six months.
I en förklaring nyligen av den tyske statssekreteraren Verheugen skulle detta ha varit ett mycket framgångsrikt halvår.
EnglishI would also like to thank the Minister of State himself for his willingness to prioritize this matter with us in the European Parliament.
Jag vill också tacka ministern själv för att han ville ta upp det här ämnet med oss i Europaparlamentet.
EnglishI would like first of all to welcome Bruno Le Maire, Minister of State for European Affairs, who is the successor to Jean-Pierre Jouyet.
Jag vill först av allt välkomna Bruno Le Maire, statssekreterare med ansvar för Europafrågor, som är Jean-Pierre Jouyets efterträdare.
EnglishMy thanks also go to the Vice-President of the Commission, Commissioner Frattini, and to Mr Gloser, the Minister of State.
Jag vill också tacka kommissionens vice ordförande, kommissionsledamot Franco Frattini och Günter Gloser, biträdande minister vid utrikesministeriet.
EnglishWe break new ground today by hearing a second representative of the Council, namely Mr Éric Besson, Minister of State to the Prime Minister.
Vi bryter i dag ny mark genom att fråga ut en andra företrädare för rådet, nämligen Éric Besson, statssekreterare från premiärministerns kansli.
English(HU) Madam President, Mr Barroso, Commissioner, Minister of State Győri, the Schengen system is one of the most tangible acquis of the European Union.
(HU) Fru talman, herr Barroso, fru kommissionsledamot, statsminister Győri! Schengensystemet är ett av de mest påtagliga regelverken i EU.
EnglishWe are very committed to Prime Minister Fayyad's state-building plan and to enhancing the institutions, particularly in terms of the rule of law.
Vi är mycket engagerade i premiärminister Salam Fayyads plan för byggandet av en stat och för att stärka institutionerna, särskilt vad beträffar rättsstatsprincipen.
EnglishI would also like to thank the Council, especially the Portuguese Presidency and their Minister of State, Mr Pedro Silva Perreira, who made this agreement possible.
Jag vill även tacka rådet, särskilt det portugisiska ordförandeskapet och dess utrikesminister Pedro Silva Perreira, som har möjliggjort detta avtal.
EnglishMr Gürel, a Minister of State in the Turkish Government, stated before the meeting that the aim of these measures was to overcome the economic crisis in the northern part of Cyprus.
Den turkiska statsministern Gürel förklarade inför sammanträdet att syftet med åtgärderna är att övervinna den ekonomiska krisen i norra Cypern.
EnglishA breakthrough came in the EU-Switzerland talks at the meeting between Mr Kinnock and Mr Leuenburger, the Swiss minister of state, on 23 January, in the form of what is called the Kloten compromise.
Ett genombrott skedde i förhandlingarna EU-Schweiz vid mötet mellan kommissionär Kinnock och förbundsrådsmedlemmen Leuenberger den 23 januari, den så kallade Kloten-kompromissen.
EnglishAs Derek Fatchett, Minister of State at the Foreign Office, said last week in the UK parliament: it will be a fine judgement we will have to make, and one that the EU must be prepared to make.
Som Derek Fatchett, biträdande utrikesminister, sade förra veckan i Förenade kungarikets parlament: det vi skall göra kommer att bli en fin bedömning och en som EU måste vara beredd att göra.

Liknande översättningar för "Minister of State" på svenska

minister substantiv
state substantiv
of preposition
Swedish