"Minister of Justice" - Svensk översättning

EN

"Minister of Justice" på svenska

EN

Minister of Justice {substantiv}

volume_up
Minister of Justice
The Minister of Justice of Greece, Mr Petsalnikos, has the floor on behalf of the Council.
Jag ger ordet till rådets företrädare, Greklands justitieminister Petsalnikos.
This is point 29, implicating the former Belgian Minister of Justice, Mr Wathelet.
Det gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.
I have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Jag har naturligtvis vidarebefordrat denna begäran till Italiens justitieminister.

Användningsexempel för "Minister of Justice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is point 29, implicating the former Belgian Minister of Justice, Mr Wathelet.
Det gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.
EnglishI have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Jag har naturligtvis vidarebefordrat denna begäran till Italiens justitieminister.
EnglishI have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Jag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan på allvar.
EnglishThe Minister for Justice in my country, the Netherlands, came up with a proposed solution.
Justitieministern i mitt land, Nederländerna, kom med ett förslag till lösning.
EnglishThe Minister of Justice of Greece, Mr Petsalnikos, has the floor on behalf of the Council.
Jag ger ordet till rådets företrädare, Greklands justitieminister Petsalnikos.
EnglishAt the beginning of this year, I wrote to the Minister of Justice in Athens raising the case.
I början av det här året skrev jag till justitieministern i Aten angående fallet.
English(PT) I am neither an expert in criminal policy nor a Minister for Justice.
(PT) Jag är varken expert på brottsfrågor eller justitieminister.
English   Mr President, on a point of order, the Minister of Justice of Austria has come all this way.
Detta gäller en ordningsfråga. Den österrikiska justitieministern har kommit ända hit.
EnglishIt is correct that the former Minister of Justice is not personally guilty in the tragedy.
Det är sant att den dåvarande justitieministern inte har någon personlig skuld till dramat.
EnglishThe Minister of Justice and other members of the Cabinet assured me that Article 301 will be amended.
Justitieministern och andra medlemmar i kabinettet försäkrade mig om att artikel 301 kommer att ändras.
EnglishAt the start of this year I wrote to the Greek Minister of Justice in Athens to alert him to my concerns.
I början av året skrev jag till den grekiska justitieministern i Aten för att uttrycka mina betänkligheter.
EnglishI believe the federal government understands that and indeed the minister of justice has also condemned the verdict.
Jag antar att den federala regeringen inser detta och förvisso har även justitieministern fördömt domen.
EnglishLook for example at the reactions of Mr Gül, the Minister of Foreign Affairs, and Mr Cicek, the Minister of Justice.
Det är inte så det ser ut. Se till exempel på utrikesminister Güls och justitieminister Ciceks reaktioner.
EnglishThis is normal in most executives around Europe, where those specific issues are dealt with by the Minister of Justice.
Det är normalt i de flesta verkställande organ i Europa där dessa specifika frågor hanteras av justitieministern.
EnglishThe current Minister for Justice has in the past appeared in court in connection with some of these cases in his capacity as a lawyer.
Som advokat vid dessa stämningsansökningar har för övrigt den nuvarande justitieministern uppträtt.
English   Mr President, firstly I would like to welcome to this House the Irish Minister for Justice and Home Affairs.
   – Herr talman! För det första vill jag hälsa Irlands minister för rättsliga och inrikes frågor välkommen till kammaren.
EnglishDo not forget that you were Minister for Justice.
EnglishIn Germany the Socialist Minister of Justice has announced draconian penalties for punters of forced prostitution.
I Tyskland har den socialdemokratiska justitieministern aviserat mycket stränga straff för tvångsprostitutionens kunder.
EnglishThe Spanish Minister of Justice made a similar statement at a Legal Affairs Committee meeting in January.
En liknande utfästelse gjordes även av den spanske justitieministern i utskottet för rättsliga frågor under dess sammanträde i januari.
EnglishMeetings have been held with the Minister of the Interior and the Minister of Justice, with the prison situation high on the agenda.
Möten har ägt rum med både inrikes- och justitieministern, och fängelsesituationen har stått högst på agendan.

Liknande översättningar för "Minister of Justice" på svenska

minister substantiv
justice substantiv
of preposition