"Minister of Finance" - Svensk översättning

EN

"Minister of Finance" på svenska

EN

Minister of Finance {substantiv}

volume_up
Minister of Finance
As a former Minister of Finance, Commissioner Liikanen will understand the significance of this.
Kommissionär Liikanen inser säkert betydelsen av detta faktum, såsom före detta finansminister.
Needless to say, I fully support the policies being pursued by our Minister for Finance.
Jag behöver inte säga att jag fullt ut stöder den politik som vår finansminister för.
Show me a minister of finance who would do so in their position!
Säg mig en finansminister som skulle göra det i sin ställning!

Användningsexempel för "Minister of Finance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNeedless to say, I fully support the policies being pursued by our Minister for Finance.
Jag behöver inte säga att jag fullt ut stöder den politik som vår finansminister för.
EnglishHe was Minister for Finance as Ireland ascended to wealth, and how did he choose to spend it?
Han var finansminister när Irlands välstånd ökade, och hur valde han att spendera det?
EnglishAs a former Minister of Finance, Commissioner Liikanen will understand the significance of this.
Kommissionär Liikanen inser säkert betydelsen av detta faktum, såsom före detta finansminister.
EnglishIn other words, there is no signature either from the minister for finance or the prime minister.
Med andra ord finns det ingen underskrift från vare sig finansministern eller premiärministern.
EnglishShow me a minister of finance who would do so in their position!
Säg mig en finansminister som skulle göra det i sin ställning!
EnglishIn Belgium, the Minister for Finance is proposing to stop minting the smallest coins as from next year.
I Belgien vill finansministern sätta stopp för produktionen av de minsta mynten från och med nästa år.
EnglishIf people see a new minister of finance come from the Euro Group every six months, it will not make a very strong impression.
En sådan ordförande kan också organisera och planera för längre tid än bara sex månader.
EnglishSince the formation of this National Unity Government, we have been working very closely with the Minister of Finance.
Sedan bildandet av denna nationella enhetsregering har vi samarbetat mycket nära med finansministern.
EnglishYet, this is the very point that you, Commissioner - a former Irish Minister for Finance - are refusing to concede.
Men det är detta som ni, herr kommissionsledamot - en före detta irländsk finansminister - vägrar att inse.
EnglishThe Prime Minister spoke in this spirit, but the Minister of Finance seemed to say something else.
För denna otydlighet kvarstår: premiärministern har sagt något sådant, men finansministern något annat.
EnglishThat was initiated, of course, almost ten years ago by former Commissioner Ray McSharry as Irish Minister for Finance.
Initiativet togs förstås för nästan tio år sedan av f.d. kommissionsledamoten Ray MacSharry, irländsk finansminister.
EnglishThe German Federal Minister of Finance, Oskar Lafontaine, has just resigned his posts as finance minister and party chairman.
Den tyske finansministern Oskar Lafontaine har just avgått från sin post som finansminister och partiordförande.
EnglishWith regard to the economic element, Mr President, I believe that our good friend the Minister for Finance is doing an admirable job.
Herr talman! När det gäller ekonomin anser jag att vår gode vän finansministern gör ett beundransvärt arbete.
EnglishContrary to the statements of her Minister for Finance, the German Chancellor says that the International Monetary Fund should solve the problem.
Tvärtemot sin finansministers uttalande, säger den tyska förbundskanslern att IMF bör lösa problemet.
EnglishIf people see a new minister of finance come from the Euro Group every six months, it will not make a very strong impression.
Om medborgarna ser en ny finansminister komma från eurogruppen var sjätte månad ger det inte ett särskilt starkt intryck.
EnglishThe Eurogroup appoints a new President – Dutch Minister of Finance Jeroen Dijsselbloem – for a two and a half year term.
Eurogruppen väljer Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem till ny ordförande för en mandattid på två och ett halvt år.
EnglishLast week, the new Minister for Finance of the Austrian coalition described the Austrian Parliament as a farce and a theatre.
Förra veckan beskrev den österrikiska koalitionens nya finansminister det österrikiska parlamentet som en komedi och en teater.
EnglishEach minister of finance in Europe today is taken up to the mountain top with all the temptations of undermining the Growth and Stability Pact.
Varje finansminister i EU måste i dag stålsätta sig mot frestelsen att undergräva stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishI am very pleased to welcome the President of the Euro Group, the Luxembourg Prime Minister and Finance Minister Jean-Claude Juncker.
Jag är mycket glad över att välkomna ordföranden för Eurogruppen, Luxemburgs premiärminister och finansminister Jean-Claude Juncker.
EnglishIn my home country, I have been directly involved in more national partnership negotiations than any previous Irish Minister for Finance.
I mitt hemland har jag varit direkt inblandad i fler nationella förhandlingar om partnerskap än någon tidigare irländsk finansminister.

Liknande översättningar för "Minister of Finance" på svenska

finance substantiv
minister substantiv
of preposition