"Minister of Agriculture" - Svensk översättning

EN

"Minister of Agriculture" på svenska

EN

Minister of Agriculture {substantiv}

volume_up
Minister of Agriculture
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
Det hanterades illa av företaget Greencore och vår jordbruksminister.
Our own regional Minister for Agriculture in the Flanders Region, Mrs Dua, has mentioned levies on meat.
Vår egen regionala jordbruksminister i Flandern, Dua, talar om köttskatt.
Dacian Cioloş was Romania's Minister of Agriculture during that period (October 2007 to December 2008).
Under denna tid var Dacian Cioloş Rumäniens jordbruksminister (från oktober 2007 till december 2008).

Användningsexempel för "Minister of Agriculture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
Det hanterades illa av företaget Greencore och vår jordbruksminister.
EnglishThese were the words of the local Minister for Agriculture for that region.
Det är vad ansvarigt jordbruksråd i regionen uttryckt.
EnglishOur own regional Minister for Agriculture in the Flanders Region, Mrs Dua, has mentioned levies on meat.
Vår egen regionala jordbruksminister i Flandern, Dua, talar om köttskatt.
EnglishDacian Cioloş was Romania's Minister of Agriculture during that period (October 2007 to December 2008).
Under denna tid var Dacian Cioloş Rumäniens jordbruksminister (från oktober 2007 till december 2008).
EnglishMr Brown, the British Minister for Agriculture, said himself that he would not be buying French food.
Brown, den brittiske jordbruksministern, har själv sagt att han inte kommer att köpa franskt livsmedel.
EnglishThe Minister of Agriculture in the Republic of Ireland has shown clearly that he takes care of his own first.
Jordbruksministern i Irland har tydligt visat att han sätter sina egna intressen i främsta rummet.
EnglishThe French government, through the former Minister for Agriculture and Fisheries, Louis Le Pensec, has begun this change.
Den franska regeringen har med Louis Le Pensec inlett denna förändring.
EnglishThe Irish Minister for Agriculture has stipulated that she will prioritise in favour of young farmers.
Den irländska jordbruksministern har beslutat att de yngre jordbrukarna ska prioriteras. EU-rätten förbjuder åldersdiskriminering.
EnglishThe new Commissioner for Agriculture is supposedly going to be the former Romanian Minister of Agriculture, Dacian Cioloş.
Den nye kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk ska bli Rumäniens före detta jordbruksminister Dacian Cioloş.
EnglishI should like say, as did my colleague, the Irish Minister for Agriculture, Mrs Coughlan, and others, that we must keep the promise we made.
Jag säger som min kollega, Irlands jordbruksminister Mary Coughlan med flera, att vi måste hålla våra löften.
EnglishSecondly, in a public statement yesterday, the Turkish Minister of Agriculture declared that ‘there is no reason for concern’.
För det andra deklarerade Turkiets jordbruksminister i ett officiellt uttalande i går att det inte finns anledning till oro.
EnglishSecondly, in a public statement yesterday, the Turkish Minister of Agriculture declared that ‘ there is no reason for concern’.
För det andra deklarerade Turkiets jordbruksminister i ett officiellt uttalande i går att det inte finns anledning till oro.
EnglishIf we were in the United States, the Minister of Agriculture would be saying 'Just watch us flood your markets with our Californian olive oil '.
Vi har inte kurage nog att göra det, men kurage kan man inte köpa på marknaden och således är det ingen enkel sak.
EnglishBy contrast, Jack Cunningham, your Minister of Agriculture, made his sixth visit in six months to the European Parliament on Tuesday of this week.
Jack Cunningham, er jordbruksminister, avlade däremot i tisdags denna vecka sitt sjätte besök i Europaparlamentet.
EnglishNevertheless, the Minister for Agriculture in my country, Portugal, has already announced the intention to adopt 20% modulation.
Icke desto mindre har jordbruksministern i mitt land, Portugal, redan tillkännagivit sin avsikt att införa en modulering på 20 procent.
EnglishHow many euros do State Governor Erwin Pröll, his friends and his relative, the Minister of Agriculture, receive in direct subsidies?
Hur många euro tar delstatsguvernören Erwin Pröll, hans vänner och hans släkting, jordbruksministern, emot i direkta subventioner?
EnglishBefore standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.
Innan jag började mitt inlägg i den här debatten hade jag ett kort telefonsamtal om den här frågan med den spanska jordbruksministern.
EnglishThe role of the French Agency is limited to risk assessment, whilst the Minister for Agriculture is responsible for risk management.
Den franska livsmedelsbyråns ansvar inskränker sig till att bedöma risken, samtidigt som jordbruksministern ansvarar för riskhantering.
EnglishFrench farming unions decided, with the agreement of the French Minister for Agriculture and of his Ministry, to set a minimum price.
De franska jordbruksfacken enades om att fastställa ett minimipris, med den franske jordbruksministerns och jordbruksdepartementets samtycke.
EnglishI understand it because Mr Solbes, when he was Minister for Agriculture in Spain, was sensitive towards women in the field of rural development.
Jag förstår det eftersom Solbes, när han var jordbruksminister i Spanien, däremot visade förståelse gentemot kvinnorna på landsbygden.

Liknande översättningar för "Minister of Agriculture" på svenska

agriculture substantiv
minister substantiv
of preposition