EN

minister {substantiv}

volume_up
1. politik
minister
Both Chancellor Schröder and Minister Verheugen have made optimistic statements.
Både förbundskansler Schröder och minister Verheugen har visat sig hoppfulla.
I remember a very well-known French minister saying, " a minister shuts up or gets out ".
Jag kommer ihåg att en mycket känd fransk minister sade " en minister håller käften eller avgår ".
I remember a very well-known French minister saying, "a minister shuts up or gets out".
Jag kommer ihåg att en mycket känd fransk minister sade "en minister håller käften eller avgår".
minister
As a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
Som danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
Mr President, it is touching to hear how loyally the Swedish minister has adopted the propaganda language of the EU liturgy.
Det är rörande hur lojalt svenska statsråd anammar den likriktade EU-liturgins propagandaspråk.
Also, several cabinet ministers, appointed by Mr Kibaki in a clear act of provocation, have been linked with cases of corruption.
Dessutom har flera statsråd, utsedda av Kibaki som en uppenbar provokation, kopplats till fall av korruption.
2. "protestant", religion
minister
volume_up
präst {utr.} (protestantisk)
After all, what honour is there in sentencing a simple minister of Beijing house church to do forced labour?
För hur ärofullt är det egentligen att döma en enkel präst i Pekings husförsamling till straffarbete?
This would not have been the case in various other Member States, or had he been a religious minister from a non-Christian organisation.
Detta skulle inte ha inträffat i flera andra medlemsstater, eller om han hade varit en troende präst från en icke-kristen organisation.
Action point for Europe: bring about the release of this minister and end permanent state surveillance of house churches in the Islamic Republic.
Åtgärd för Europa: få till stånd frisläppandet av denne präst och få ett slut på den statliga övervakningen av husförsamlingar i den islamska republiken.
3. annat
4. gammalmodigt
minister (även: vehicle)
SV

minister {utrum}

volume_up
1. allmänt
minister
Ministern säger att detta baseras på rättvisa och att alla är vinnare.
The Secretary of State says that it is based on justice and everyone is a winner.
– Jag har informerats om att Christos Folias har utnämnts till minister i den grekiska regeringen.
   – I have been informed that Mr Christos Folias has been appointed Secretary of State in the Greek Government.
(FI) Fru talman, herr minister! Detta är ett egendomligt system som saknar demokratisk övervakning.
(FI) Madam President, Secretary of State, this is a peculiar system, which has no democratic supervision.
minister (även: sekreterare)
Jag talade själv med minister Ridge i går kväll.
I spoke to Secretary Ridge myself yesterday evening.
Med en minister, med en tjänsteman eller med något slags sekreterare?
To a minister, to an official, or to some secretary?
(FI) Fru talman, herr minister! Detta är ett egendomligt system som saknar demokratisk övervakning.
(FI) Madam President, Secretary of State, this is a peculiar system, which has no democratic supervision.
2. politik
minister (även: statsråd)
Både förbundskansler Schröder och minister Verheugen har visat sig hoppfulla.
Both Chancellor Schröder and Minister Verheugen have made optimistic statements.
Jag kommer ihåg att en mycket känd fransk minister sade " en minister håller käften eller avgår ".
I remember a very well-known French minister saying, " a minister shuts up or gets out ".
Jag kommer ihåg att en mycket känd fransk minister sade "en minister håller käften eller avgår".
I remember a very well-known French minister saying, "a minister shuts up or gets out".

Användningsexempel för "minister" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’s election victory.
Vi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
EnglishDo not forget, Prime Minister, especially next week, that you are a true European.
Glöm inte, herr premiärminister, särskilt nästa vecka, att ni är en sann europé.
EnglishAs my prime minister, José Sócrates, says, we have a mandate, but not a Treaty.
Som min premiärminister José Sócrates säger har vi ett mandat, men inget fördrag.
EnglishOur Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
Vår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’ s election victory.
Vi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
EnglishHow can you be so sure, Minister, that your telephone calls are not being tapped?
Hur kan ni vara så säker, herr minister, på att era telefonsamtal inte avlyssnas?
EnglishThis is point 29, implicating the former Belgian Minister of Justice, Mr Wathelet.
Det gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.
EnglishSecondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
För det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
EnglishI have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
Jag har skrivit till Iraks utrikesminister, och jag talade med honom igen i går.
English(DE) Minister, I tried to listen very closely to your response to Mrs Ludford.
(DE) Herr minister! Jag försökte lyssna mycket noga när ni svarade Sarah Ludford.
EnglishMadam President, I should like to welcome Commissioner Füle and the Minister.
(EN) Fru talman! Jag vill välkomna kommissionsledamot Štefan Füle och ministern.
English   Mr President, Minister, the second part of my question was completely ignored.
   – Herr talman, fru minister! Den andra delen av min fråga ignorerades helt.
EnglishMr President, Minister Malmström, Commissioner Almunia, we are in a global crisis.
för PPE-gruppen. - (NL) Herr talman, fru Malmström, kommissionsledamot Almunia!
English   – Mrs Zorba, the Foreign Minister of Turkey was in Brussels a few days ago.
   . – Fru Zorba, Turkiets utrikesminister var i Bryssel för några dagar sedan.
English   – Mr President, I should like to pose a supplementary question to the minister.
   – Herr talman! Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga till ministern.
EnglishAs a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
Som danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
EnglishMy first point is that the Prime Minister is one of the best defenders of Europe.
Min första punkt är att premiärministern är en av de bästa förkämparna för EU.
EnglishBoth Chancellor Schröder and Minister Verheugen have made optimistic statements.
Både förbundskansler Schröder och minister Verheugen har visat sig hoppfulla.
EnglishThat is my first comment on the Prime Minister's opening remarks to Parliament.
Det är min första kommentar till statsministerns inledningstal i parlamentet.
English(PT) Prime Minister Sócrates says he has received a clear and precise mandate.
(PT) Premiärminister Sócrates säger att han har fått ett tydligt och exakt mandat.

Synonymer (engelska) till "minister":

minister
prime minister
finance minister