"mining waste" - Svensk översättning

EN

"mining waste" på svenska

EN

mining waste {substantiv}

volume_up
1. industri
mining waste
The Mining Waste Directive is currently in the reconciliation phase.
Direktivet om gruvavfall befinner sig för närvarande i förlikningsskedet.
As such, mining waste is one of our major environmental problems.
Gruvavfall är således ett av våra stora miljöproblem.
One of the very important things in this report is the need for a future directive on mining waste.
En av de mycket viktiga sakerna i detta betänkande är behovet av ett framtida direktiv om gruvavfall.

Användningsexempel för "mining waste" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe already have a full environmental acquis in the European Mining Waste Directive.
Vi har redan ett fullständigt miljöregelverk i och med gruvavfallsdirektivet.
EnglishIn November 2005, MEPs and Member States adopted the Mining Waste Directive.
I november 2005 antog parlamentsledamöterna och medlemsstaterna gruvavfallsdirektivet.
EnglishThe Mining Waste Directive is currently in the reconciliation phase.
Direktivet om gruvavfall befinner sig för närvarande i förlikningsskedet.
EnglishOld environmental problems, resulting from mining and nuclear waste, are still left unresolved.
Gamla miljöproblem till följd av gruv- och kärnavfall är fortfarande olösta.
EnglishWe do not just want an inventory to be drawn up of old mining waste.
Vi anser även att de miljöproblem som uppstår i håligheter efter brytning ska täckas av direktivet.
EnglishConsequently, our national legislation has been particularly strict and strong with regard to mining waste.
Som en följd har vår lagstiftning varit särskilt strikt och sträng i fråga om gruvavfall.
EnglishOne of the very important things in this report is the need for a future directive on mining waste.
En av de mycket viktiga sakerna i detta betänkande är behovet av ett framtida direktiv om gruvavfall.
EnglishPut them in the mining waste directive, Commission, and we will relent on the amendments.
Om kommissionen placerar dem i direktivet om gruvavfall, så kommer vi att ge efter i fråga om ändringsförslagen.
EnglishAs such, mining waste is one of our major environmental problems.
Gruvavfall är således ett av våra stora miljöproblem.
EnglishWork on the proposal for a new directive on the treatment of mining waste is progressing well.
Arbetet med förslaget till ett nytt direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin gör goda framsteg.
English“A few mining companies are currently working actively to reclaim the almost 20 % found in mining waste.
De närmare 20 procenten som finns i gruvavfallet jobbar några av gruvbolagen idag aktivt med att utvinna.
EnglishThe Seveso II Directive should not be transformed into either mining legislation or waste legislation.
Seveso II-direktivet bör inte omdanas till antingen lagstiftning om gruvdrift eller lagstiftning om avfall.
EnglishThirdly, Member State implementation of the Mining Waste Directive should be accelerated.
För det tredje bör medlemsstaternas genomförande av direktivet om hantering av avfall från utvinningsindustrin snabbas på.
EnglishThe study means going through old mining waste and identifying cases of serious environmental problems.
Inventeringen innebär att man skall gå igenom gammalt gruvavfall och se var det orsakar allvarliga miljöproblem.
EnglishWe also stress that this directive must deal with both old mining waste and existing production.
Vi understryker också att detta direktiv måste hantera både gammalt gruvavfall och den befintliga pågående produktionen.
EnglishThe most important element of the Commission's proposal is the proposal for a new framework directive on mining waste.
Det viktigaste i kommissionens förslag är förslaget om ett nytt ramdirektiv för hantering av gruvavfall.
EnglishThe most important element of the Commission' s proposal is the proposal for a new framework directive on mining waste.
Det viktigaste i kommissionens förslag är förslaget om ett nytt ramdirektiv för hantering av gruvavfall.
EnglishI welcome this report which is designed to ensure that we have legislation in place that covers mining waste.
– Jag vill kort förklara hur jag röstade i fråga om Sjöstedtbetänkandet om hantering av avfall från utvinningsindustrin.
EnglishI welcome this report which is designed to ensure that we have legislation in place that covers mining waste.
   .– Jag välkomnar detta betänkande vars syfte är att se till att vi har en lagstiftning som omfattar avfall från gruvindustrin.
EnglishFor example, mining waste frequently contains mineral components that should be reclaimed in order to limit the need for further excavations.
Gruvavfall innehåller t.ex. ofta mineraler som bör återvinnas för att begränsa behovet av ytterligare utvinning.

Liknande översättningar för "mining waste" på svenska

mining substantiv
waste substantiv
waste adjektiv
Swedish