"minimalist" - Svensk översättning

EN

"minimalist" på svenska

volume_up
minimalist {substantiv}
SV

"minimalist" på engelska

EN

minimalist {substantiv}

volume_up
minimalist
SV

minimalist {utrum}

volume_up
minimalist

Användningsexempel för "minimalist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe fully support Mr Moscovici's words: a minimalist Nice is unacceptable.
Jag instämmer helt i det som Moscovici sade: ett litet Nice är inte godtagbart.
EnglishIt is not simply enough to have a Treaty on which there can be a minimalist agreement.
Det räcker helt enkelt inte att ha ett fördrag med en minimalistisk överenskommelse.
EnglishThe fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.
I själva verket har EU:s reaktion på finanskrisen varit trög och minimalistisk.
EnglishI would warn our Heads of Government against taking an over-minimalist stance in Nice.
Jag vill varna för att våra regeringschefer intar en alltför minimal hållning i Nice.
EnglishThey are minimalist and grudging in their response to this crisis for the Irish airline.
De är minimalistiska och motsträviga i sitt svar på det irländska flygbolagets kris.
EnglishWe hope it will not turn out to be a minimalist one, but we will judge it when the time comes.
Ert andra historiska ansvar är viktigare: att sätta i gång ratificeringsprocessen.
EnglishIn the area of environmental impact assessments Ireland has taken a minimalist approach.
Inom området för miljöpåverkansbedömning har Irland intagit en minimalistisk inställning.
EnglishHowever, that does not mean a minimalist Europe – and I want to be totally clear about that.
När jag var liten lärde mig min mor att aldrig tala om pengar, eftersom det var ofint.
EnglishIt is a very important to avoid the idea of a minimalist Europe.
Det är väldigt viktigt att undvika föreställningen om ett minimalistiskt EU.
EnglishWe have not made this heading the adjustment variable of a minimalist budget package.
Vi har inte gjort denna budgetpost till en jämkningsvariabel för ett minimalistiskt budgetpaket.
EnglishOur programme for enlargement is therefore not at all minimalist.
Vi har alltså absolut inte någon minimalistisk syn på denna utvidgning.
EnglishHowever, that does not mean a minimalist Europe – and I want to be totally clear about that.
Men det innebär inte nödvändigtvis ett minimalistiskt EU, vilket jag vill göra fullständigt klart.
EnglishIf the poverty of aspiration implicit in a minimalist treaty is reflected in your poverty of enthusiasm?
Om det minimalistiska fördragets bristande ambitioner avspeglas i er bristande entusiasm?
EnglishEurope could settle, reluctantly and grudgingly, at the end of the day, for a minimalist outcome.
När allt kommer omkring skulle EU endast motvilligt kunna nöja sig med ett mycket begränsat resultat.
EnglishA minimalist asylum policy is a form of social dumping.
En minimalistisk asylpolitik är en form av social utstötning.
EnglishWe hope it will not turn out to be a minimalist one, but we will judge it when the time comes.
Vi hoppas att den inte kommer att visa sig vara en minimalistisk konstitution, men det skall vi bedöma i sinom tid.
EnglishWe have not made this heading the adjustment variable of a minimalist budget package.
Ordförandeskapet håller faktiskt med parlamentet om att sammanhållningspolitiken är uttrycket för unionens interna solidaritet.
EnglishA minimalist agreement will not achieve that.
Ett minimalistiskt fördrag kommer inte att åstadkomma detta.
EnglishIt would lead to minimalist consensuses making the European positions thus expressed quite insignificant.
En sådan politik skulle leda till minimalistiska samförstånd som gör de europeiska ståndpunkterna betydelselösa.
EnglishIf the Commissioner regards the proposed budget as a minimalist budget, I will have to agree with her.
Om kommissionsledamoten anser att den föreslagna budgeten är en minimalistisk budget är jag beredd att hålla med henne.