EN

miniature {substantiv}

volume_up
miniature
There are some who therefore say that Belgium is Europe in miniature.
Därför finns det sådana som säger att Belgien är ett Europa i miniatyr.
I do not believe in a miniature Europe, nor in a multi-speed, divided Europe.
Jag tror inte på ett EU i miniatyr, inte heller på ett delat EU som rör sig med olika hastighet mot samma mål.
But when he got back home, he saw a miniature of the scaffolding six inches high, on his study table.
När han kom tillbaka hem såg han en miniatyr av ställningen, femton centimeter hög, på sitt skrivbord.

Användningsexempel för "miniature" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are some who therefore say that Belgium is Europe in miniature.
Därför finns det sådana som säger att Belgien är ett Europa i miniatyr.
EnglishI do not believe in a miniature Europe, nor in a multi-speed, divided Europe.
Jag tror inte på ett EU i miniatyr, inte heller på ett delat EU som rör sig med olika hastighet mot samma mål.
EnglishBut when he got back home, he saw a miniature of the scaffolding six inches high, on his study table.
När han kom tillbaka hem såg han en miniatyr av ställningen, femton centimeter hög, på sitt skrivbord.
EnglishThe Holocaust is a tragic scar on the face of mankind and it must never be repeated, not even on a miniature scale.
Förintelsen är ett tragiskt ärr på mänsklighetens ansikte, och den får aldrig upprepas, inte ens i miniatyrformat.
English. ~~~ And then you can see these miniature kidneys that we've engineered.
Vi lägger ihop dessa blad, med njurcellerna, och så ser ni dessa njurar i miniatyr, som vi har konstruerat.
EnglishAnd I had a miniature poodle.
EnglishMr President, Mr President of the Commission, Mr President-in-Office of the Council, Belgium is Europe in miniature with all its advantages and disadvantages.
Herr talman, ärade kommissionsordförande, herr rådsordförande! Belgien är Europa i liten skala med alla dess för- och nackdelar.
English   – Mr President, following the wars against the Turks, something one could describe as Europe in miniature came into being in Vojvodina and flourished.
   – Herr talman! Efter krigen mot turkarna uppstod något man skulle kunna beskriva som ett Europa i miniatyr i Vojvodina och det var framgångsrikt.
EnglishIn essence, FYROM is a miniature version of the former Yugoslavia, regardless of where one or another minority holds supremacy.
Före detta jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) är i själva verket en miniatyr av det tidigare Jugoslavien. Oberoende av var den ena eller den andra minoriteten dominerar.
EnglishA Union with 18 to 26 members must therefore choose either to restrict the use of the veto or else to see itself become a miniature version of the OSCE.
En union med 18 till 26 stater står alltså inför ett avgörande val: antingen begränsa vetorätten eller också se sig dras ner till en mindre upplaga av OSSE.
EnglishIn this sense, I think that Malta, which is Europe in miniature, is a good prospect; at the same time, however, we should use Malta to look at other aspects of our policies.
Jag anser att Malta, som är en värld i smått, har bra framtidsutsikter, men att vi genom Malta samtidigt måste se på andra sidor av vår politik.
EnglishNot a closed Europe, nor a small, miniature Europe, but a great, enlarged Europe that is capable of shaping globalisation, instead of suffering the consequences of it.
Inte ett stängt EU, inte heller ett litet EU i miniatyr, utan ett stort, utvidgat EU som är kapabelt att skapa globalisering, i stället för att lida av dess följder.
EnglishI believe that we must take Nigeria seriously in the context of the ACP and that we must closely monitor what is happening in this large country, because it is a kind of Africa in miniature.
Jag anser att vi måste ta Nigeria på allvar inom ramen för AVS och att vi noga måste följa vad som händer i detta stora land, eftersom det är ett slags Afrika i miniatyr.
EnglishSo DNA's entering the production line from the left-hand side, and it hits this collection, these miniature biochemical machines, that are pulling apart the DNA strand and making an exact copy.
Så DNA kommer in i produktionslinan från den vänstra sidan, och den stöter på denna ansamling, dessa biokemiska maskiner i miniatyr, som drar isär DNA-strängen och gör en exakt kopia.

"miniature golf" på svenska

miniature golf
Swedish
  • minigolf
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "miniature":

miniature
miniaturization