"mini" - Svensk översättning

EN

"mini" på svenska

volume_up
mini {substantiv}
SV

"mini" på engelska

EN
EN

mini {adjektiv}

volume_up
mini (även: midget)
President Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
President Putin kallar Dagestan som ligger intill för ett ”mini-Irak på tröskeln till Ryssland”.
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
Vi tar bilder av dessa mini-Big Bangs inuti detektorerna.
It's about the size of a mini marshmallow.
Den är ungefär lika stor som en mini-marshmellow.
mini (även: thumbnail)
Stockholm was like a mini Nice, without the squabbles.
Stockholmsmötet var som ett Nicemöte i miniatyr, utan gräl.
SV

mini {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "mini" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLast week I was engaged in my own tour and mini-summit, as it were, in Berlin.
Förra veckan höll jag, så att säga, en egen turné och mini-toppmöte i Berlin.
EnglishEurope's consumer credit market is fragmented, broken down into 27 'mini markets'.
EU:s konsumentkreditmarknad är fragmentiserad, indelad i 27 ”småmarknader”.
EnglishA mini course will also be given for PhD students enrolled in the research school.
En minikurs kommer också att ges för doktorander inskrivna i forskarskolan.
EnglishWith regard to the mini-budgets, certain decisions were indeed taken in 1993.
När det gäller minibudgetarna, stämmer det att ett antal förslag fattades under 1993.
EnglishTherefore, the only solution was to find another date for the mini-session.
Den enda lösningen var därför att hitta ett annat datum för denna sammanträdesperiod.
EnglishA similar drill will take place during the June mini-session in Brussels.
En liknande brandövning kommer att genomföras under minisessionen i Bryssel i juni.
EnglishFirst mini-session of the directly elected Parliament is held in Strasbourg, France.
Det direktvalda parlamentet håller sitt första sammanträde i Strasbourg.
EnglishIt is half past eight in the morning when we step into the mini bus for departure to Kalix.
Klockan är halv nio på morgonen och vi kliver in i minibussen för avfärd mot Kalix.
EnglishI'll take the Beretta, the CZ, an ankle holster, add the mini 14 and I'm done.
Jag tar Berettan, en CZ, ett hölster och en Mini-14, sen är det bra.
EnglishThese electrodes act like mini pacemakers to get the cells to contract in the lab.
Dessa elektroder fungerar som små pacemakers för att få cellerna att dra sig samman i labbet.
EnglishThe next mini-summit in Vienna will deal with institutional reforms.
Det kommande minitoppmötet i Wien skall handla om institutionella omdaningar.
EnglishHe already has a 'maxi-mandate' and, therefore, he may accept a mini-Treaty.
Han har redan ett ”maximandat” och därför acceptera ett minifördrag.
EnglishThe fact is that mini-reforms would ruin farmers' prospects of a prosperous future.
Ty småreformer skulle beröva jordbrukarna deras framtidsperspektiv.
EnglishPresident Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
President Putin kallar Dagestan som ligger intill för ett ”mini-Irak på tröskeln till Ryssland”.
EnglishThe fact is that mini-reforms would ruin farmers ' prospects of a prosperous future.
Ty småreformer skulle beröva jordbrukarna deras framtidsperspektiv.
EnglishBut if this is not guaranteed then it will just have to be taken at the mini-session in Brussels.
Om inte detta går i lås, så kan omröstningen ske vid minisessionen i Bryssel.
EnglishAt this - what I would call - mini 'trialogue ' there was an open and fair discussion.
Under detta lilla trepartsmöte - låt mig kalla det så - fördes öppna och rättvisa diskussioner.
EnglishThe proposals contained in the mini-package are sensible and deserve support.
Förslagen i minipaketet är vettiga och förtjänar att stödjas.
EnglishWe should have discussed this on 18 June during the mini part-session.
Vi borde ha diskuterat detta den 18 juni, under Brysselsammanträdet.
EnglishWhen you click the icon to create a book, a mini-dialog appears to confirm the addition.
När du klickar på -ikonen för att skapa ett bokmärke, visas en liten ruta där du bekräftar det.

"miniature golf" på svenska

miniature golf
Swedish
  • minigolf
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"minimum grade" på svenska

minimum grade
Swedish
  • lägsta betyg
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "mini":

mini
English

Synonymer (svenska) till "mini":

mini
Swedish