EN

mingle {substantiv}

volume_up
mingle
Lectures and mingling mixed with scientific and less scientific experiments.
Föreläsningar och mingel blandades med vetenskapliga och mindre vetenskapliga experiment.

Användningsexempel för "mingle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe meeting starts at 9.00 A.M. with coffee mingle.
The meeting starts at 9.00 A.M. with coffee mingle.
EnglishDuring the year, four mingle event held at Uminova Innovation to engage senior expertise to start-ups.
Under året har fyra mingelevent hållits på Uminova Innovation för att engagera senior kompetens till nystartade företag.
English"It's funny," I said to myself, "You can mingle with the opposite sex at the holy Kaaba, but not at the Burger King."
"Tänk vad lustigt," sa jag till mig själv, "att du kan mingla med det motsatta könet vid heliga Kaba, men inte på Burger King."
EnglishGabrielle, let's go mingle over here.
EnglishWe can't mingle with the guests.
EnglishTo mingle with your own!
EnglishMy people don't know about the medieval world or how to mingle, which is what we have to do if we are to find the professor and bring him back.
Mitt folk vet inget om medeltiden eller hur man umgicks, vilket vi måste göra om vi ska hitta professorn och ta honom tillbaka.
EnglishOccasionally, kids would come and join me and watch, but their necks soon got sore, and they would go off to the boardwalk to play video games and mingle with humans.
Ibland kom några ungar förbi och tittade med mig, men de fick snart ont i nacken och drog iväg till strandpromenaden för att spela TV-spel och hänga med människor.
EnglishWater is not neatly compartmentalised in every location, so where these sources of water are linked, where they mingle, polluted surface water will pollute groundwater and vice versa.
Vattnet är inte prydligt uppdelat på alla platser, så där dessa vattenkällor står i förbindelse med varandra, där de blandas, kommer förorenat ytvatten att förorena grundvattnet och vice versa.

Synonymer (engelska) till "mingle":

mingle