"mindset" - Svensk översättning

EN

"mindset" på svenska

volume_up
mindset {substantiv}
EN

mindset {substantiv}

volume_up
The university is young and therefore not weighed down by an old mindset.
Universitetet är ungt och därmed inte belastat med gamla tänkesätt.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Det är ett uttryck för ett särskilt tänkesätt och ett sätt att befästa det på.
It is a mindset I have fought against all my political life.
Det är ett tänkesätt jag har kämpat emot under hela min politiska verksamhetstid.

Användningsexempel för "mindset" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs Hans Rosling, the master, my master, said, "Let the dataset change your mindset."
Som Hans Rosling, mästaren, min mästare, sa "Låt datan förändra ditt tankesätt."
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
I dagens debatt har vi diskuterat att vi måste ha en ekologisk inställning.
EnglishThis is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Det är ett uttryck för ett särskilt tänkesätt och ett sätt att befästa det på.
EnglishIt is by working together that we can change the mindset of this corrupt government.
Det är genom samarbete som vi kan ändra inställningen hos denna korrupta regering.
EnglishIn my view, this ‘less is more’ mind-set is not the most important dimension.
Enligt min mening är inställningen att ”mindre är mer” inte den viktigaste aspekten.
EnglishIn my view, this ‘ less is more ’ mind-set is not the most important dimension.
Enligt min mening är inställningen att ” mindre är mer ” inte den viktigaste aspekten.
EnglishThe European Research Council represents a major change of mindset in Europe.
Europeiska forskningsrådet innebär ett kraftigt förändrat synsätt i Europa.
EnglishThere has been a clear shift in the public mindset in relation to recycling in Ireland.
Allmänhetens inställning till återanvändning har förändrats avsevärt i Irland.
EnglishOn the contrary, it will leave those who do not accept the single mindset by the wayside.
Den kommer i stället att ställa dem åt sidan som inte accepterar enhetstanken.
EnglishInevitably it will require some restructuring and a change of mindset.
Detta kommer oundvikligen att kräva en viss omstrukturering och ett ändrat tankesätt.
EnglishThe course was good, but it was not the course content in itself that changed the mindset.
Kursen var bra, men det var inte kursens innehåll i sig som förändrade min världsbild.
EnglishWe need to change the mindset of acceptance in boys in elementary schools.
Vi måste ändra inställningen av acceptans hos pojkar i grundskolan.
EnglishThis mind-set was expected to result in winning the competitive battle with America and Japan.
Därmed förväntades man vinna i konkurrensen med Förenta staterna och Japan.
EnglishIt is extremely difficult to reach the conscience and mindset of the person we are talking to.
Det är oerhört svårt att nå samvetet och tankesättet hos den vi talar med.
EnglishThis mindset is a threat to farmers, to consumers and to the entire economy of the European Union.
Detta tänkesätt är ett hot mot jordbrukare, konsumenter och hela EU:s ekonomi.
EnglishThe university is young and therefore not weighed down by an old mindset.
Universitetet är ungt och därmed inte belastat med gamla tänkesätt.
EnglishIt is a mindset I have fought against all my political life.
Det är ett tänkesätt jag har kämpat emot under hela min politiska verksamhetstid.
EnglishAnd I like that definition, because it enabled me to transfer their mindset into the dataset.
Och jag gillar den definitionen för den lät mig föra över deras mindset till ett dataset.
EnglishI think we need to change the mindset now in the entire food chain, based on this experience.
Jag menar att vi behöver ändra tänkesätt i hela livsmedelskedjan utifrån den här erfarenheten.
EnglishIt requires a change in mindset and today a change far away.
Det krävs ett förändrat tankesätt och idag är en förändring långt borta.

Synonymer (engelska) till "mindset":

mindset