EN

minds {pluralis}

volume_up
minds
Terrible anniversaries like these stick in our minds, and in everyone else’s.
Fruktansvärda årsdagar som dessa har etsat sig fast i våra och alla andras minnen.
Madam President, the images of the anger, violence and destruction in Bangkok are still fresh in our minds.
Bilden av ilska, våld och förödelse i Bangkok är fortfarande färsk i våra minnen.
I would therefore encourage you to use these instruments for cultural or civil cooperation, to use them to preserve our memories, for the benefit of our hearts and our minds.
Jag vill därför uppmana er att utnyttja dessa instrument för kulturellt eller civilt samarbete, att använda dem för att bevara våra minnen, för våra själars och hjärtans skull.

Användningsexempel för "minds" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
Är det så att det svenska folket ändrar åsikt kan frågan möjligen bli aktuell igen.
EnglishThis shows the power of great teachers and what they can inculcate in young minds.
Detta visar vilken makt stora lärare har och vad de kan inpränta i unga sinnen.
EnglishSo I really am in two minds, and I would just like to cautiously mention that.
Jag är mycket kluven här, och det skulle jag därför försiktigt vilja uttrycka här.
EnglishTerrible anniversaries like these stick in our minds, and in everyone else’s.
Fruktansvärda årsdagar som dessa har etsat sig fast i våra och alla andras minnen.
EnglishSo we must keep the importance of that peace process very much in our minds.
Vi måste därför verkligen hela tiden tänka på hur viktig den fredsprocessen är.
EnglishThat is most definitely not the way to win the hearts and minds of Hamas voters.
Det är absolut inte ett sätt för att vinna Hamasväljarnas själ och hjärta.
EnglishI believe that - as he says - we must enter into trialogue with very open minds.
Jag tror - som han säger - att vi måste ha en mycket öppen attityd i trepartsdialogen.
EnglishWar has become legitimate again; militarism is permeating hearts and minds.
Krig har blivit legitimt igen och militarismen genomsyrar hjärtan och hjärnor.
EnglishThis alone does not, however, lead us to change our minds and vote in favour.
Enbart detta får oss emellertid inte att ändra uppfattning och rösta för betänkandet.
EnglishWe must be clear in our minds that we are fighting to defend human dignity.
Vi måste ha klart för oss att vi kämpar för att försvara den mänskliga värdigheten.
EnglishThe many real threats that exist are helping to focus our minds on these attributes.
De många verkliga hot som finns bidrar till att vi kan fokusera på dessa egenskaper.
EnglishThat is an issue which constantly occupies our minds in the European Union as well.
Det är en frågeställning som även gång på gång sysselsätter oss i Europeiska unionen.
EnglishWe will also have to be just as definite in making up our minds about this last aspect.
Vi måste också vara lika tydliga när vi tar ställning till den sista aspekten.
EnglishIt is not professor and convict, it is just two minds ready to do philosophy.
Det är inte professor och fånge, det är bara två sinnen redo för filosofi.
EnglishLike Bush senior, Bush junior is in two minds whether he should go to Johannesburg.
Bush den yngre tvekar precis som sin far om han verkligen skall åka till Johannesburg.
EnglishEurope may speak to the minds of many; it no longer speaks to their hearts.
EU kan kanske tilltala många intellektuellt, men talar inte längre till deras hjärta.
EnglishYet Cypriots choose not only with their minds, but also with their hearts.
Ändå väljer cyprioterna inte bara med sitt förstånd, utan också med hjärtat.
EnglishThat is the question which is naturally exercising people's minds both here and elsewhere.
Det är naturligtvis den fråga som sysselsätter var och en här och på andra håll.
EnglishFor this we need answers to the questions that weigh heavily on the minds of our citizens.
Av denna anledning behöver vi svar på frågor som bekymrar våra medborgare mycket.
EnglishMaybe that was in people's minds in the past, but I am glad that today it is not the case.
Människor kanske tänkte så tidigare, men det gläder mig att det inte är så i dag.

Synonymer (engelska) till "mindfulness":

mindfulness
minded