"mind-set" - Svensk översättning

EN

"mind-set" på svenska

volume_up
mind-set {substantiv}
EN

mind-set {substantiv}

volume_up
mind-set (även: thinking)

Användningsexempel för "mind-set" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
I dagens debatt har vi diskuterat att vi måste ha en ekologisk inställning.
EnglishIn my view, this ‘less is more’ mind-set is not the most important dimension.
Enligt min mening är inställningen att ”mindre är mer” inte den viktigaste aspekten.
EnglishIn my view, this ‘ less is more ’ mind-set is not the most important dimension.
Enligt min mening är inställningen att ” mindre är mer ” inte den viktigaste aspekten.
EnglishThis mind-set was expected to result in winning the competitive battle with America and Japan.
Därmed förväntades man vinna i konkurrensen med Förenta staterna och Japan.
EnglishI have just one preliminary remark: we need a radical change of mind-set, of production strategy.
Jag har bara en inledande kommentar: vi behöver en radikal förändring av tänkesätt och produktionsstrategi.
EnglishI believe I can set Parliament's mind at rest on this point.
Jag tror att jag kan stilla parlamentets oro.
EnglishWe need a new mind-set in the way we work together in Europe to develop and deploy such technologies.
Vi behöver ett nytt sätt att tänka när vi arbetar tillsammans i Europa för att utveckla och utnyttja sådana tekniker.
EnglishI think it very important, Mr President-in-Office, that you should bear this point of view in mind as you set to work.
Herr rådsordförande! Jag tror att det är mycket viktigt att ni har denna aspekt i tankarna när ni nu börjar arbeta.
EnglishI think it very important, Mr President-in-Office, that you should bear this point of view in mind as you set to work.
En annan viktig fråga är att den europeiska allmänheten har starka reservationer mot oss, som vi vet efter Europavalet.
EnglishI hope the outdated mind-set of the past will not stand in the way of the relief of so many in the future.
Jag hoppas att föråldrade tankegångar inte kommer att stå i vägen för möjligheten att i framtiden ge många människor ett bättre liv.
EnglishI had my mind totally set on pork and gravy!
EnglishFinland, thanks to the commitment and tenacity of its President, Martti Ahtisaari, caused a shift in the mind set in Kosovo from one of war to one of peace.
Tack vare president Martti Ahtisaaris engagemang och envishet, lyckades Finland vända krigets logik till en fredens logik i Kosovo.
EnglishThat clearly shows that there has been a shift in the mind-set of some Members, thanks not least to Austrian initiatives taken even before its presidency.
Det visar bara att det har hänt en del i vissa av ledamöternas föreställningsvärld, inte minst tack vare sådana österrikiska initiativ som påbörjades redan före ordförandeskapet.
EnglishWith regard to the size of the fine, it must be borne in mind that it is set in accordance with the seriousness of the violation and with the aggravating circumstances.
När det gäller bötesbeloppen måste hänsyn tas till att de fastställs med tanke på hur allvarlig överträdelsen är och de försvårande omständigheter som kan föreligga.
EnglishIf we can alter our mind-set in this way, we shall give hope for the future not only to citizens from the other side of the Mediterranean, but also to our own fellow citizens.
Om vi kan ta detta kvalitativa steg så har vi gett hopp om en bättre framtid inte bara till de medborgare som finns på andra sidan av Medelhavet utan också åt våra egna medborgare.

Synonymer (engelska) till "mind-set":

mind-set

Liknande översättningar för "mind-set" på svenska

set adjektiv
set substantiv
mind substantiv