"minced meat" - Svensk översättning

EN

"minced meat" på svenska

EN

minced meat {substantiv}

volume_up
minced meat (även: hamburger, mince)
As far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.
Vad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
Minced meat involves a much greater bacteriological risk for consumers than larger pieces of beef, so the production date is a very important piece of information.
Köttfärs innebär en långt större bakteriologisk risk för konsumenterna än utskuret nötkött, och därför är informationen om tillverkningsdatum mycket viktig.
I refer to the amendment concerning the category of animal, not a second amendment referring to minced meat, because I do not think that it meets any particular need.
Och jag talar om ändringsförslaget om djurkategori, inte ett annat ändringsförslag, om köttfärs, för jag anser att det inte svarar mot något särskilt behov.

Användningsexempel för "minced meat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
Men människor är inte djur, och det är ett brott att behandla dem som malet kött.
EnglishBut people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
Och en kraft som riktas mot själen är värre än en kraft riktad mot kroppen.
EnglishI am very pleased about Mr Whitehead' s remark about minced meat.
Jag är mycket glad över Whiteheads påpekande om malet kött.
EnglishI am very pleased about Mr Whitehead's remark about minced meat.
Jag är mycket glad över Whiteheads påpekande om malet kött.
EnglishA piece of meat can perhaps be labelled, but nothing which derives from it can be, not minced meat and nothing, nothing, nothing more!
Köttbiten kan kanske fortfarande märkas, men inte det som kommer sedan, inte köttfärsen, alls ingenting efter det!
EnglishAs for hygiene, I cannot share the view that, in this case, the risk of contamination is higher than other products, for example minced meat.
När det gäller hygien kan jag inte dela uppfattningen att föroreningsrisken är större i detta fall än för andra produkter, exempelvis malet kött.
EnglishAs far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.
Vad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
EnglishMinced meat involves a much greater bacteriological risk for consumers than larger pieces of beef, so the production date is a very important piece of information.
Köttfärs innebär en långt större bakteriologisk risk för konsumenterna än utskuret nötkött, och därför är informationen om tillverkningsdatum mycket viktig.
EnglishI refer to the amendment concerning the category of animal, not a second amendment referring to minced meat, because I do not think that it meets any particular need.
Och jag talar om ändringsförslaget om djurkategori, inte ett annat ändringsförslag, om köttfärs, för jag anser att det inte svarar mot något särskilt behov.
EnglishYet I would point out, on behalf of the Commission, that it is possible even now to indicate the date of the minced meat production under the simplified, voluntary procedure.
För kommissionens räkning vill jag dock peka på att det redan nu är möjligt att ange datumet då köttfärsen framställts under det förenklade frivilliga förfarandet.
EnglishConcerning the mandatory statements, indication of origin, implementation dates, minced meat and the optional system, I believe that Parliament should be satisfied: the Council has listened to us.
När det gäller obligatoriska uppgifter, ursprungsbeteckning, datum för genomförande, hackat kött och det frivilliga systemet tror jag att parlamentet kan vara tillfredsställt: rådet har hört oss.

Liknande översättningar för "minced meat" på svenska

meat substantiv
Swedish
minced adjektiv
Swedish
minced beef substantiv
Swedish
game meat substantiv
Swedish
crab meat substantiv
Swedish
pile of meat substantiv
Swedish
prime meat substantiv