EN

minced {adjektiv}

volume_up
minced

Användningsexempel för "minced" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
Men människor är inte djur, och det är ett brott att behandla dem som malet kött.
EnglishBut people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
Och en kraft som riktas mot själen är värre än en kraft riktad mot kroppen.
EnglishMr President, today we have heard many minced words and unclear allusions.
Herr talman! Vi har i dag fått lyssna till många halva uttalanden och luddiga antydningar.
EnglishIt is the case in my country that we have seen minced beef and lamb and other meats mixed up together.
I mitt land händer det att vi blandar malet nötkött och lammkött och andra köttsorter.
EnglishI want to congratulate Mrs Ries: she has not minced her words.
Jag vill gratulera Frédérique Ries till att inte ha skrätt orden.
EnglishI am very pleased about Mr Whitehead' s remark about minced meat.
Jag är mycket glad över Whiteheads påpekande om malet kött.
EnglishI am very pleased about Mr Whitehead's remark about minced meat.
Jag är mycket glad över Whiteheads påpekande om malet kött.
EnglishImagine how convenient just to press a button and your food waste is minced and flushed down the drain.
Tänk vad bekvämt att bara trycka på en knapp så mals ditt matavfall ned och spolas ut i avloppsnätet.
EnglishFor example, as several speakers have noted, two amendments on labelling minced beef have been tabled.
Sålunda föreligger, vilket flera talare har redogjort för, två ändringsförslag om märkningen av köttfärs.
EnglishMr Bösch has managed to aptly summarise what has gone wrong, and he has not minced his words in doing so.
Herbert Bösch har på ett skickligt sätt lyckats sammanfatta var felen ligger, och han skräder inte orden.
EnglishI therefore suggest that we should stick to the provisions on minced beef as laid down in the common position.
Därför skulle jag vilja föreslå att vi håller fast vid föreskrifterna för köttfärs i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.
EnglishA piece of meat can perhaps be labelled, but nothing which derives from it can be, not minced meat and nothing, nothing, nothing more!
Köttbiten kan kanske fortfarande märkas, men inte det som kommer sedan, inte köttfärsen, alls ingenting efter det!
EnglishMinced beef is as much, if not more, at risk as any other form of beef since it frequently comes from a variety of sources.
Malet kött är lika mycket, om inte mera, utsatt för risker som andra former av nötkött eftersom det ofta kommer från flera olika källor.
EnglishSecondly, there is Amendment No 4 on minced beef, which relates to the last part of Article 14, first paragraph, beginning "and origin" .
En andra punkt: ändringsförslag 4 rörande köttfärs till artikel 14 första styckets sista del som börjar med "liksom ursprung".
EnglishSecondly, there is Amendment No 4 on minced beef, which relates to the last part of Article 14, first paragraph, beginning " and origin ".
En andra punkt: ändringsförslag 4 rörande köttfärs till artikel 14 första styckets sista del som börjar med " liksom ursprung ".
EnglishAs for hygiene, I cannot share the view that, in this case, the risk of contamination is higher than other products, for example minced meat.
När det gäller hygien kan jag inte dela uppfattningen att föroreningsrisken är större i detta fall än för andra produkter, exempelvis malet kött.
EnglishAs far as labelling of minced meat is concerned, we must bear in mind that the production of minced meat, for example of hamburgers, is a continuous process.
Vad gäller märkningen av köttfärs måste vi betänka att produktionen av köttfärs, exempelvis hamburgare, är en kontinuerlig process.
EnglishFirstly, in the draft regulation, 50% of European meat is effectively exempt from compulsory labelling if it is minced or cut.
Först och främst skall det enligt förslaget till förordning inte vara obligatoriskt att märka 50 procent av europeiskt malet nötkött och styckningsdelar av nötkött.
EnglishFirstly, in the draft regulation, 50 % of European meat is effectively exempt from compulsory labelling if it is minced or cut.
Först och främst skall det enligt förslaget till förordning inte vara obligatoriskt att märka 50 procent av europeiskt malet nötkött och styckningsdelar av nötkött.
EnglishIndeed, we would like the traceability criteria to be extended to minced beef, which is becoming a very popular product.
Vi skulle snarare vilja att detta kriterium om spårbarhet skulle utsträckas till att omfatta också malet kött, som börjar bli en produkt som konsumeras i stor utsträckning.

"minced garlic" på svenska

minced garlic
Swedish
  • malet vitlök
  • hackad vitlök
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mince":

mince