"millionth" - Svensk översättning

EN

"millionth" på svenska

volume_up
millionth {substantiv}
EN

millionth {substantiv}

volume_up
millionth
In the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
Enligt Auto-Oil-programmet måste vi få ned svavelhalterna till några miljondelar.
The proposal introduces for the first time binding limits for small thin particles known as PM2.5, in other words particles with a diameter of less than 2.5 millionths of a metre.
Genom förslaget introduceras för första gången bindande gränser för fina partiklar, så kallade PM2,5, med andra ord partiklar med en diameter på mindre än 2,5 miljondelar av en meter.

Användningsexempel för "millionth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a year ago, we celebrated the enrolment of the one millionth Erasmus student.
Jag är också de Sarnez tack skyldig för den energi hon har lagt ner på att färdigställa sitt betänkande med framgång.
EnglishThese human-induced alterations occupying overall less than a millionth of the elapsed lifetime and seemingly occurring with runaway speed?
De här förändringarna som orsakats av oss under mindre än en miljondel av den tid som gått och till synes med otrolig fart?
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a year ago, we celebrated the enrolment of the one millionth Erasmus student.
   – Herr talman, fru kommissionär, mina damer och herrar! För ett år sedan firade vi registreringen av den miljonte Erasmus-studenten.
EnglishOn the subject of education, one of the best days in our mandate was when the millionth university student went to study abroad under the Erasmus programme.
En miljon är en ovanligt stor siffra, och till slutet av detta årtionde kommer vi att ha tredubblat den siffran.
EnglishThis year we are celebrating the millionth Erasmus student, but in reality we still have a lot of problems compensating for studies undertaken abroad.
I år firar vi den miljonte Erasmus-studenten, men i själva verket återstår ännu en hel del problem beträffande ersättningar för studier utomlands.
EnglishWithin just 50 years -- that's one hundredth of one millionth of the Earth's age -- the amount of carbon dioxide in the atmosphere started to rise, and ominously fast.
Bara inom 50 år -- det är en hundradel av en miljondel av jordens ålder -- började andelen koldioxid i atmosfären att öka, och alarmerande snabbt.
EnglishOn the subject of education, one of the best days in our mandate was when the millionth university student went to study abroad under the Erasmus programme.
När det gäller utbildningsfrågan var en av de bästa stunderna under vårt mandat när den miljonte universitetsstudenten reste för att studera utomlands inom ramen för Erasmusprogrammet.

Synonymer (engelska) till "millionth":

millionth