"millionaire" - Svensk översättning

EN

"millionaire" på svenska

EN

millionaire {substantiv}

volume_up
millionaire
According to an unconfirmed report, a Saudi millionaire offered 10 million dollars for this pair of shoes.
Enligt en obekräftad rapport, erbjöd en Saudiarabisk miljonär 10 miljoner dollar för detta par skor.
ldiots who are total losers in New York go to L. A. and become millionaires.
Idioter som är förlorare i New York åker till L. A. och blir miljonärer.
We actually have several cases of millionaires online, multimillionaires, who made money with their attacks.
Vi har faktiskt flera fall av miljonärer, onlinemiljonärer, som tjänade ihop sin förmögenhet genom såna attacker.

Användningsexempel för "millionaire" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.
Utifrån en relativt blygsam premiärministerlön har han mystiskt nog lyckats bli mångmiljonär.
EnglishAccording to an unconfirmed report, a Saudi millionaire offered 10 million dollars for this pair of shoes.
Enligt en obekräftad rapport, erbjöd en Saudiarabisk miljonär 10 miljoner dollar för detta par skor.
EnglishFor me, Slumdog Millionaire is an example of success.
För mig är Slumdog Millionaire ett framgångsrikt exempel.
EnglishDouvier the millionaire businessman.
EnglishIt is as if a millionaire continued to go to the soup kitchens and considered that this was actually part of the Community acquis.
Det är litet grann som om en miljardär skulle fortsätta att besöka soppköken och anse att det till och med var en gemenskapsrättighet.
EnglishAs social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
Som sociala politiker har sagt har tiggaren samma rätt att sova under bron som miljonären. I detta avseende talar vi naturligtvis om avtalsfrihet.
EnglishWhy does a millionaire prince not live in the casinos of London, why does he not live in the Bahamas and not in the lap, for example, of beautiful women, but goes to live and die in a cave?
Varför bor inte en förmögen prins i Londons kasinon, varför bor han inte på Bahamas och tillsammans med, t.ex., vackra kvinnor, utan väljer i stället att bo och dö i en grotta?