"million" - Svensk översättning

EN

"million" på svenska

volume_up
million {substantiv}
SV
volume_up
thanks a million {interj.} [talesätt]
EN

million {substantiv}

volume_up
million
Nuclear energy in the United States has cost US$ 1 trillion, one million million dollars.
Kärnenergi har kostat Förenta staterna en trillion, en miljon miljon USD.
A question was put, however, about the method of determining the figure of one million.
Det ställdes dock en fråga om metoden för att fastställa siffran en miljon.
Don't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.
Vänta inte tills du har tjänat din första miljon på att göra skillnad i någons liv.

Användningsexempel för "million" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
EnglishIt does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
Den anser inte att dessa numera sterila vatten är värda 86 miljoner euro om året.
EnglishIn Europe 78 million people live in poverty and 19 million of these are children.
78 miljoner människor lever i fattigdom i Europa och 19 miljoner av dem är barn.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishThe United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
Förenta staterna beräknar att dessa åtgärder skulle kosta 97, 2 miljoner dollar.
EnglishWe have ECU 6.5 million for the programme which runs from 1996 to the year 2000.
Vi har 6, 5 miljoner ecu för programmet som löper från år 1996 fram till år 2000.
EnglishIn my region, where more than one million people live, over 80% are Catholics.
I min region, som har mer än en miljon invånare, är mer än 80 procent katoliker.
EnglishThe European Commission is also providing a EUR 26 million package of food aid.
Europeiska kommissionen lämnar också ett livsmedelsbistånd på 26 miljoner euro.
EnglishSo what this figure shows is that spiders date back to almost 380 million years.
Vad den här bilden visar är att spindlar har funnits i nästan 380 miljoner år.
EnglishTen million people are directly dependent on the production and export of cotton.
Tio miljoner människor är direkt beroende av bomullsproduktion och bomullsexport.
EnglishThere are 2 million Turks living in Germany - another contribution to integration!
I Tyskland bor 2 miljoner turkar. Det är också en stor insats för integrationen!
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Den inre marknaden är hem för 500 miljoner människor och över 20 miljoner företag.
EnglishIn 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
Under 2007 har vi spenderat betydligt mer än beräknat, upp till 400 miljoner euro.
EnglishOn a different level, we welcome the EUR 30 million increase in Frontex's budget.
På en annan nivå välkomnar vi ökningen med 30 miljoner euro i Frontex' budget.
EnglishAlthough the EU has given EUR 93.6 million as an aid package, we need to do more.
Även om EU har skänkt 93,6 miljoner euro som ett stödpaket så behöver vi göra mer.
EnglishIt has received over EUR 30 million for over 400 successful European projects.
Akademien har fått över 30 miljoner euro för över 400 framgångsrika EU-projekt.
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Vi får inte acceptera att EU har omkring 23 miljoner arbetslösa män och kvinnor.
EnglishMore than ten million copies of these brochures and guides will be published.
Över tio miljoner exemplar av dessa broschyrer och guider kommer att publiceras.
EnglishI would ask the Commissioner to tell us what these EUR 7 million were spent on.
Jag vill be kommissionsledamoten uppge vad dessa 7 miljoner euro har använts till.

Synonymer (engelska) till "million":

million