"millimetre" - Svensk översättning

EN

"millimetre" på svenska

volume_up
millimetre {substantiv}
EN

millimetre {substantiv}

volume_up
1. måttenhet
millimetre
I should like to thank them for every millimetre of ground won and I too shall fight for more, millimetre by millimetre.
Jag tackar er för varje millimeter, och jag kommer att kämpa vidare för varje millimeter!
I shall be pleased if we progress by so much as a millimetre.
Det gläder mig om vi kommer en millimeter framåt.
This research project is detecting thin sub-millimetre wide cracks in large steel slabs up to 12 m long and 2 m wide.
Denna forskningsprojekt är att upptäcka tunna sub-millimeter bred sprickor i stora stålämnen upp till 12 m lång och 2 m bred.

Användningsexempel för "millimetre" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI should like to thank them for every millimetre of ground won and I too shall fight for more, millimetre by millimetre.
Jag tackar er för varje millimeter, och jag kommer att kämpa vidare för varje millimeter!
EnglishI shall be pleased if we progress by so much as a millimetre.
Det gläder mig om vi kommer en millimeter framåt.
EnglishThese financial perspectives are adjusted to within a millimetre.
EnglishThis research project is detecting thin sub-millimetre wide cracks in large steel slabs up to 12 m long and 2 m wide.
Denna forskningsprojekt är att upptäcka tunna sub-millimeter bred sprickor i stora stålämnen upp till 12 m lång och 2 m bred.
EnglishWhat this means is that, for a century, we have been progressing one millimetre at a time, and that what we have achieved is far from being secure.
Vad detta innebär är att vi i ett århundrade har rört oss framåt en millimeter i taget och att det som vi har uppnått långtifrån är säkert.
English(DE) Madam President, once again, all this was obviously not about moving forward one millimetre or three metres on this subject, but about party political disputes.
(DE) Fru talman! Återigen var det alltså inte fråga om att röra sig framåt en millimeter eller tre meter i frågan utan om partipolitiska dispyter.

Synonymer (engelska) till "millimetre":

millimetre