"miller" - Svensk översättning

EN

"miller" på svenska

volume_up
miller {substantiv}
EN

miller {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "miller" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTomorrow in Parliament we will be discussing the Miller report on excise duties.
I morgon kommer vi i parlamentet att diskutera Millers betänkande om punktskatter.
EnglishMr President, I rise to support Mr Cornelissen, Mrs Ewing and Mr Miller.
Herr ordförande! Jag tar till orda för att stödja Cornelissen, Ewing och Miller.
EnglishIn fact, the Langen report is on VAT and the Miller report is on excise duties.
Langens betänkande handlar dock om moms och Millers betänkande handlar om punktskatter.
English   Mr President, I agree with what my friend and colleague, Mr Miller, was just saying.
   – Herr talman! Jag håller med om vad min vän och kollega Bill Miller just sade.
EnglishMr President, I really can only echo what my friend and colleague, Mr Miller, has said.
Herr talman! Jag kan faktiskt bara upprepa det som min vän och kollega, Miller, har sagt.
EnglishRemember in Miller's Crossing where Turturro begs for his life?
Kommer någon ihåg en scen ur Millers Crossing där John Tuturo ber för sitt liv?
EnglishIt was therefore with extreme annoyance that I took part in this brief vote on the Miller report.
Därför har jag med största irritation deltagit i denna korta Miller-omröstning.
EnglishThe Miller report welcomes the Commission’ s proposals for the privatisation of public utilities.
Här flaggas för konkurrens och de fyra friheterna som betjänar storföretagen.
EnglishI want to pick up one or two points, but first I must respond briefly to what Mr Miller said.
Jag vill ta upp ett par punkter, men först måste jag kort svara på vad Bill Miller sade.
EnglishIn that context I can tell Mr Miller that I am not supporting the two late amendments.
I det sammanhanget kan jag tala om för Miller att jag inte stöder de två sena ändringsförslagen.
EnglishMadam President, once again it is a genuine pleasure to be working with my friend Mr Miller.
Fru talman! Det är än en gång ett verkligt nöje att arbeta tillsammans med min vän Miller.
EnglishAs I said, this was not only down to Mr Miller, though I have pursued it through Parliament.
Som jag sade är detta inte bara min förtjänst, även om jag har drivit det genom parlamentet.
EnglishMr Miller produced a very interesting report, with much of which I disagreed.
Bill Miller har lagt fram ett mycket intressant betänkande, som jag till stora delar inte instämmer i.
EnglishMr Miller described graphically what happens at Brussels airport.
Miller beskrev på ett målande sätt vad som sker på Bryssels flygplats.
EnglishI also congratulate Mr Miller, who gave a great deal of support to the petitioners on this particular item.
Jag gratulerar även Miller, som gav framställarna stort stöd i just denna fråga.
English   Mr President, the main virtue of the report by Mr Miller is that it attempts a global approach.
   – Herr talman! Millerbetänkandets stora förtjänst är att det intar en global hållning.
EnglishMr Miller mentioned the problem of Railtrack in the United Kingdom.
Bill Miller nämnde problemen med järnvägen i Förenade kungariket.
EnglishMadam President, I would like to thank Bill Miller for a very comprehensive and thorough piece of work.
Fru talman! Jag vill tacka Bill Miller för ett mycket uttömmande och grundligt arbete.
EnglishMr Miller, I can answer your first question with a definite 'no ', which seems to be what you desire.
Herr ledamot, er första fråga kan jag i enlighet med er önskan besvara med ett klart nej.
EnglishMr Miller, I can answer your first question with a definite 'no' , which seems to be what you desire.
Herr ledamot, er första fråga kan jag i enlighet med er önskan besvara med ett klart nej.

Synonymer (engelska) till "miller":

miller