"millennium" - Svensk översättning

EN

"millennium" på svenska

volume_up
millennium {substantiv}
SV

"millennium" på engelska

EN

millennium {substantiv}

volume_up
millennium
The beginning of this new millennium is very different from the beginning of the last.
Början på detta årtusende är mycket olikt början på det förra årtusendet.
Can we make the millennium the year when our systems work.
Kan vi se till att våra system börjar fungera i början av nästa årtusende?
Simply continuing the status quo is certainly not a model for the next millennium.
Blotta fortskridandet av status quo är säkerligen ingen modell för nästa årtusende.
millennium
We will be in a new Millennium when the round of trade talks commences.
Vi går in i ett nytt millennium när den nya rundan av handelsförhandlingar inleds.
The Millennium Development - Goal 5: maternal health (debate)
Ett millennium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (debatt)
Parliament's budgetary strategy marks a before and an after at this start of the millennium.
Parlamentets budgetstrategi markerar ett före och ett efter i början på detta nya millennium.
millennium
SV

millennium {neutrum}

volume_up
millennium (även: årtusende, tusende)
Vi går in i ett nytt millennium när den nya rundan av handelsförhandlingar inleds.
We will be in a new Millennium when the round of trade talks commences.
Ett millennium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (debatt)
The Millennium Development - Goal 5: maternal health (debate)
Parlamentets budgetstrategi markerar ett före och ett efter i början på detta nya millennium.
Parliament's budgetary strategy marks a before and an after at this start of the millennium.

Användningsexempel för "millennium" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHere and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
På vissa håll har vi också hört uppmaningar om att lägga millenniemålen på hyllan.
EnglishKyoto and the Millennium Development Goals also highlight the dilemma we face.
Kyoto och millennieutvecklingsmålen understryker också det dilemma vi står inför.
EnglishSecondly, in linking the Union's policy with the Millennium Development Goals.
För det andra att sammanlänka unionens politik med millennieutvecklingsmålen.
EnglishSimply continuing the status quo is certainly not a model for the next millennium.
Blotta fortskridandet av status quo är säkerligen ingen modell för nästa årtusende.
EnglishThis may be promoted by the contracts involving the Millennium Development Goals.
Detta kan främjas genom de kontrakt som omfattar millennieutvecklingsmålen.
English- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
. (EN) WTO:s millennierunda är ett tillfälle att ta tag i globaliseringsprocessen.
EnglishWe must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
Vi måste uppfylla de åtaganden som vi har gjort avseende millennieutvecklingsmålen.
EnglishWe want the Millennium Objectives to take centre stage in the ACP countries too.
Vi vill att millenniemålen ska hamna i centrum för uppmärksamheten även i AVS-länderna.
EnglishThe implementation of the Millennium Development Goals has been assessed as a failure.
Genomförandet av millennieutvecklingsmålen har betraktats som ett misslyckande.
EnglishThis would be a minimum requirement, I believe, on the dawn of the third millennium.
Det är enligt min mening ett minimum på tröskeln till det tredje årtusendet.
English- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
WTO: s millennierunda är ett tillfälle att ta tag i globaliseringsprocessen.
EnglishThe Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
Genom detta interimsavtal kommer millennieutvecklingsmålen att kunna nås.
EnglishI support microcredit as a tool for meeting the Millennium Development Goals.
Jag stöder mikrokrediter som verktyg för att nå millennieutvecklingsmålen.
EnglishHIV/AIDS is perhaps the greatest threat to attaining the Millennium Development Goals.
Hiv/aids är kanske det största hotet mot att uppnå millennieutvecklingsmålen.
EnglishThis means that the Millennium Round must not create a global cartel authority.
Det innebär att millennierundan inte skall skapa någon kartellmyndighet.
EnglishThere can be no hanging back in the millennium: free these poor women now!
Vi får inte tveka under det nya årtusendet: Befria dessa stackars kvinnor nu!
EnglishIn the spirit of Gyulafehérvár, I recommend that the millennium of the archdiocese ...
För att hedra Gyulafehérvár rekommenderar jag att ärkestiftets millennium...
EnglishOtherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
EnglishMuch needs yet to be done in order to achieve the Millennium Development Objectives.
Det återstår fortfarande mycket att göra för att millennieutvecklingsmålen ska uppnås.
EnglishDuring this, an important report on the Millennium Development Goals will be discussed.
Då kommer ett viktigt betänkande om millennieutvecklingsmålen att diskuteras.

"millennium goals" på svenska

millennium goals
Swedish
  • millenniemål
  • Millenniemålen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "millennium":

millennium
English