EN

mill {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mill (även: grinder)
That is grist to the eurosceptics’ mill.
Detta ger euroskeptikerna vatten på sin kvarn.
It was grist to the mill to the Eurosceptics and I think it disappointed Euro-enthusiasts.
Det gjorde att EU-skeptikerna fick vatten på sin kvarn, och jag tror att det gjorde EU-förespråkarna besvikna.
In order to better understand the mill behaviour, pilot scale tests will be performed at LKAB, Malmberget.
För att öka förståelsen av vad som sker inne i en kvarn kommer pilotförsök att utföras vid LKAB, Malmberget.
2. "industry, foundry, etc"
The mill turns slowly, but I believe it turns all the same.
Det verkar som om kvarnen mal, om än långsamt.
3. "industry, foundry, etc", industri
mill
The paper mill Billerud Karlsborg AB in Kalix have saved energy and managed to reduce emission from the mill because of new research from Luleå University of Technology.
Pappersbruket Billerud Karlsborg AB i Kalix har genom Luleå tekniska universitets forskning kunnat spara energi och lyckats minska utsläppen från bruket.
“Another advantage is that many of the mills are in the northern part of the country, where there is less access to other types of substrates,” Svensson points out.
Fördelen är också att många av bruken finns i norra delen av landet där tillgången på andra substrat inte är så stor, säger Bo Svensson.
I was planning to work at the mill, but you never mentioned it closed.
Jag hade planerat att jobba på fabriken, men ni nämde inget om att det var stängt.
Since the mill closed down... that casino is the main source of revenue in this town.
Och sen fabriken stängdes - - så är casinot det enda stora ekonomiska källan i den här stan.
They wouldn't have traded the mill for a crooked casino.
De skulle inte ha bytt ut fabriken mot något jäkla casino?
In fact some people responsible for saw mills say that it is the worst situation they have experienced in 45 years in the industry.
Några av dem som är ansvariga för sågverk säger faktiskt att det är den värsta situation som de har upplevt på 45 år inom industrin.

Användningsexempel för "mill" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishValidMill - Validation of numerical models for grinding in rotary drum mills
ValidMill - Validering av numeriska modeller för malning i roterande trumkvarnar
EnglishProcess analysis by simulations gives an insight of what happens inside the mill.
Simuleringar av kvarnar ger en klarare bild av vad som händer inuti kvarnen.
EnglishWe therefore must not treat this as run-of-the-mill and we must act quickly.
Därför får vi inte behandla detta som något vardagligt, och vi måste agera snabbt.
EnglishAny such action would be grist to the propaganda mill of the Iraqi regime.
Alla sådana handlingar skulle gagna den irakiska regimens propagandaapparat.
EnglishI was planning to work at the mill, but you never mentioned it closed.
Jag hade planerat att jobba på fabriken, men ni nämde inget om att det var stängt.
EnglishThe old parts of the building used to be a textile mill, built between the 1890s and the 1950s.
De äldre delarna uppfördes som textilfabrik i etapper mellan 1890- och 1950-talet.
EnglishSince the mill closed down... that casino is the main source of revenue in this town.
Och sen fabriken stängdes - - så är casinot det enda stora ekonomiska källan i den här stan.
EnglishA tonne of wheat might be resold several times before it gets to the mill.
Ett ton vete kan säljas flera gånger innan det kommer till kvarnen.
EnglishLast summer, I visited a company in central Sweden: a small paper mill with 300 employees.
I somras besökte jag ett företag i Mellansverige, ett mindre pappersbruk med 300 anställda.
Englishthe Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
Duo Mill skall stängas definitivt senast den 31 december 2006.
English(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) Det var John Stuart Mill som sade att parlamentet bör vara en spegel av det nationella livet.
EnglishThis 'progress' has, in fact, been run-of-the-mill practice at the central banks since the 1930s!
Ett framsteg att man håller fast vid samma rutiner som centralbankerna följt sedan trettiotalet!
EnglishThis 'progress ' has, in fact, been run-of-the-mill practice at the central banks since the 1930s!
Ett framsteg att man håller fast vid samma rutiner som centralbankerna följt sedan trettiotalet!
EnglishListen, I know I've got good reason to want five mill right now.
Jag har en jävligt bra anledning att få fem miljoner just nu.
EnglishSometimes, when discussing climate change, I remember what John Stuart Mill said about his father.
När klimatförändringen diskuteras kommer jag ibland att tänka på vad John Stuart Mill sa om sin far.
EnglishIt was grist to the mill to the Eurosceptics and I think it disappointed Euro-enthusiasts.
Det gjorde att EU-skeptikerna fick vatten på sin kvarn, och jag tror att det gjorde EU-förespråkarna besvikna.
EnglishI represent Moray where there is a big cashmere mill.
Jag företräder Moray där det finns en stor spinneri för kashmirull.
EnglishWe do not therefore wish to bring grist to the mill of those who, as it were, want to see the back of this scheme.
Vi vill därför inte ge ännu fler argument till dem som vill ta knäcken på detta system.
EnglishThey wouldn't have traded the mill for a crooked casino.
De skulle inte ha bytt ut fabriken mot något jäkla casino?
EnglishI remember a lot of nice things before the mill closed.
Jag kommer ihåg många fina saker, innan fabriken stängdes.

"millennium goals" på svenska

millennium goals
Swedish
  • millenniemål
  • Millenniemålen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.