"milking" - Svensk översättning

EN

"milking" på svenska

volume_up
milking {substantiv}
volume_up
milk {substantiv}
SV
EN

milking {substantiv}

volume_up
1. jordbruk

Användningsexempel för "milking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNow, we're just having the damnedest old time milking that old boy today.
Vi har stora problem att...... " mjölka " den här gamle grabben i dag.
EnglishThe premium must also be the same for farmers regardless of whether they produce ewes or milking ewes.
Då måste de premier som bönderna får vara lika stora, vare sig de nu har tackor med lamm eller mjölkfår.
EnglishThey do not want to buy refrigerators or milking machines now, this is not the time for further investment.
De vill inte köpa kylrum eller mjölkmaskiner nu. Det här är inte rätt tillfälle för nya investeringar.
EnglishNow, they used to call me Old MacDonald up at the milking lab there, because I'd milk these things all day long.
De kallade mig Arla-haren uppe på mjölklabbet, för att jag mjölkade de här rackarna hela dagarna.
EnglishAnd, all right, I'm kind of milking the metaphor a little bit.
Okej, jag kanske mjölkar ur metaforen en aning.
EnglishAnother Member State has the correct number of milking machines, but produces much more milk than its quota allows.
En annan medlemsstat har rätt antal mjölkningsmaskiner men producerar mycket mer mjölk än sin tillåtna kvot.
EnglishSuck on my nipples like you're milking a cow.
Sug på mina bröstvårtor som om du mjölkar en ko.
EnglishI was so looking forward to the milking.
EnglishSecondly, farmers should not be required to spend more time filling in forms than milking cows or tilling the earth.
Å andra sidan är det omöjligt att kräva att jordbrukarna skall ägna mer tid till att fylla i papper än att mjölka kor eller bruka jorden.
EnglishI'm not sure I brought my milking gear.
EnglishThe lower premium for milking-sheep and goats is rejected and a higher supplement proposed for sheep and goats in less favoured areas.
Det lägre bidraget för mjölktackor och getter förkastas och ett högre bidrag föreslås för får och getter i mindre gynnade områden.
EnglishI'm just milking it.
EnglishWe also want the Commission to include in the strategy for this sector the revival of the activities of shepherds, milking professionals and shearers, which are disappearing.
Vi vill även att kommissionen i strategin för denna sektor inkluderar en plan för att undvika att fåraherdar, fårmjölkare och fårklippare helt försvinner som yrkeskategorier.
EnglishSo, while the Commission pretends to be promoting an environmental agriculture, it wants to lower the price of beef and "overlooks' compensation for production of grass-fed milking cows.
När kommissionen alltså säger sig gynna ett miljömässigt jordbruk, tänker den sänka priset på nötkött och " glömmer" att kompensera produktionen av mjölkkor uppfödda på gräs.
EnglishLet us be honest: the situation has changed over the years; high quota costs have caused the cost of milking to soar, while European dairy policy is increasingly becoming snarled up.
Situationen har förändrats genom åren. Höga kvotkostnader har lett till kraftigt höjda mjölkkostnader, samtidigt som den europeiska mejeripolitiken har blivit alltmer tilltrasslad.
EnglishSo, while the Commission pretends to be promoting an environmental agriculture, it wants to lower the price of beef and " overlooks ' compensation for production of grass-fed milking cows.
När kommissionen alltså säger sig gynna ett miljömässigt jordbruk, tänker den sänka priset på nötkött och " glömmer " att kompensera produktionen av mjölkkor uppfödda på gräs.

Synonymer (engelska) till "coconut milk":

coconut milk