"milk chocolate" - Svensk översättning

EN

"milk chocolate" på svenska

EN

milk chocolate {substantiv}

volume_up
milk chocolate
Finally, the idea that the British and Irish should have to rename their milk chocolate is ludicrous.
Slutligen så är tanken att britterna och irländarna skulle behöva döpa om sin mjölkchoklad skrattretande.
I cannot think of a more specific description of chocolate with added milk than to call it milk chocolate.
Jag kan inte tänka mig en mer specifik beskrivning av choklad med tillsatt mjölk än att kalla det för mjölkchoklad.
I personally regret that because I prefer milk chocolate to dark chocolate, but of course I am just speaking for myself.
Jag själv beklagar det eftersom jag föredrar mjölkchoklad framför mörk choklad, men då talar jag naturligtvis bara för mig själv.

Användningsexempel för "milk chocolate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn fact let us not allow any exceptions for ordinary milk chocolate.
Låt oss då inte heller tillåta några undantag för hushållsmjölkchoklad.
EnglishFinally, the idea that the British and Irish should have to rename their milk chocolate is ludicrous.
Slutligen så är tanken att britterna och irländarna skulle behöva döpa om sin mjölkchoklad skrattretande.
EnglishI cannot think of a more specific description of chocolate with added milk than to call it milk chocolate.
Jag kan inte tänka mig en mer specifik beskrivning av choklad med tillsatt mjölk än att kalla det för mjölkchoklad.
EnglishIs there anything other than chocolate milk?
Finns det någonting annat än choklad mjölk?
EnglishI personally regret that because I prefer milk chocolate to dark chocolate, but of course I am just speaking for myself.
Jag själv beklagar det eftersom jag föredrar mjölkchoklad framför mörk choklad, men då talar jag naturligtvis bara för mig själv.
EnglishOne small thing I would like to say is that VAT on dark chocolate is at a reduced rate, whereas on milk chocolate VAT is 19.6%.
En liten sak som jag skulle vilja säga är att en lägre momssats gäller för mörk choklad, medan momsen på mjölkchoklad är 19,6 procent.
EnglishFinally, in terms of milk chocolate, the decision to strike out the derogations on milk chocolate has no business in this debate.
Vad slutligen mjölkchokladen beträffar så har beslutet att ta bort undantagen med avseende på mjölkchoklad inget i denna debatt att göra.
EnglishAmendments Nos 9 and 21 were particularly hostile to the interests of the Irish milk chocolate industry as indeed were many other amendments.
Ändringsförslagen 9 och 21 var speciellt fientliga gentemot den irländska mjölkchokladindustrins intressen liksom också i hög grad många andra ändringsförslag.
EnglishIrish milk chocolate - I was tempted to partake in the chocolate bar that was on display - is appreciated as a product of quality and provides high consumer satisfaction.
Irländsk mjölkchoklad - jag var frestad att ta för mig av den chokladkaka som förevisades - anses vara en kvalitetsprodukt och ger en hög kundtillfredsställelse.

Liknande översättningar för "milk chocolate" på svenska

milk substantiv
Swedish
chocolate substantiv
chocolate adjektiv
milk run substantiv
milk bar substantiv
Swedish
milk powder substantiv
milk frother substantiv
bar of chocolate substantiv
milk replacer substantiv
block of chocolate substantiv
ice chocolate substantiv
Swedish
piece of chocolate substantiv
Swedish