"milk" - Svensk översättning

EN

"milk" på svenska

volume_up
milk {substantiv}
SV
volume_up
milking {substantiv}
EN

milk {substantiv}

volume_up
Milk, milk, milk, milk, milk -- not milk.
Mjölk, mjölk, mjölk, mjölk, mjölk --- inte mjölk...
Milk with a shelf life in excess of seven days is no longer to be labelled as fresh milk.
Mjölk med en hållbarhet på mer än sju dagar får inte längre kallas färsk mjölk.
Common organisation of the milk and milk products market (vote)
Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (omröstning)

Användningsexempel för "milk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
(PL) Herr talman! Jag hoppas att mjölkproducenterna nu har det värsta bakom sig.
EnglishI particularly welcome the voluntary increase in milk quotas in the Member States.
Jag välkomnar särskilt den frivilliga ökningen av mjölkkvoter i medlemsstaterna.
EnglishIt was the principle of competitiveness in the milk sector which led us to BSE...
Det var principen om större konkurrens för mjölk som drev oss in i BSEkrisen...
EnglishI would add that, with your plan, we will have a milk shortage in the future.
Jag vill tillägga att vi genom er plan kommer att få brist på mjölk i framtiden.
EnglishPersonally, I support the fixing of a minimum price for milk in each country.
Personligen är jag för att man fastställer ett minimipris på mjölk i varje land.
EnglishThis concerns sterilized whole milk which is only available in glass bottles.
Det rör sig om steriliserad helmjölk som bara kan tillhandahållas i glasflaskor.
EnglishI also support the creation of the European Fund for milk market restructuring.
Jag stöder även inrättandet av det europeiska mjölkfondsomstruktureringsprogrammet.
EnglishIt is not like the milk sector, where quotas can be justified due to overproduction.
Det finns ingen överproduktion som motiverar kvoterna, som när det gäller mjölk.
EnglishWe have witnessed this in the pig industry, the beef industry and the milk industry.
Vi har bevittnat detta inom svinindustrin, nötköttsindustrin och mjölkindustrin.
EnglishConcerning your amendments on the school-milk scheme, we are on the same wavelength.
När det gäller era ändringsförslag om skolmjölkssystemet är vi på samma våglängd.
EnglishThe current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
Den nuvarande balansen i mjölkproduktionen har åstadkommits tack vare mjölkkvoterna.
EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Därför är vi emot att produktionsstödet dras in och att mjölkkvoterna slopas.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Om jag går till snabbköpet och köper ett paket mjölk betalar jag mervärdesskatt.
EnglishIn my country, Lithuania, the milk procurement price increased by 40% in 2007.
I mitt land, Litauen, ökade anskaffningspriset på mjölk med 40 procent 2007.
EnglishIt was distinguished by being white meat, because the calf had only ever drunk milk.
Det kännetecknades av sitt vita kött, eftersom kalven bara hade druckit mjölk.
EnglishSince the 1950s, Swedish schools have provided pupils with milk and school dinners.
Sedan 1950-talet har svenska skolor serverat mjölk och skolmat till eleverna.
EnglishThe increase in the application of the milk quota is essential in these areas.
En ökning i tillämpningen av mjölkkvoterna är av avgörande betydelse i dessa områden.
EnglishAs milk producers we are suffering the effects of prices having hit an all-time low.
Som mjölkproducenter drabbas vi av att priserna har fallit till bottennivåer.
EnglishI would like to talk about two key points: the first is the issue of milk quotas.
Jag vill ta upp två centrala punkter. Den första frågan är mjölkkvoterna.
EnglishThe region that I come from in Finland produces a delicious goat's milk cheese.
I den region som jag kommer ifrån i Finland produceras en delikat getost.

Synonymer (engelska) till "coconut milk":

coconut milk