"military power" - Svensk översättning

EN

"military power" på svenska

EN

military power {substantiv}

volume_up
1. militärt
military power
It remains a major military power and deserves recognition on the global centre stage.
Ryssland är fortfarande en stor militärmakt och förtjänar ett erkännande på världsarenan.
Europe does not want to be a military power.
Europeiska unionen vill inte vara någon militärmakt.
The fact that the world's greatest military power is not with us is a blow - there is no denying this.
Det faktum att världens ledande militärmakt inte är med oss är ett hårt slag - det går inte att förneka.

Användningsexempel för "military power" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
I betänkandena uppmanas faktiskt till en omvandling av EU till en militär makt.
EnglishWe in the European Union are not a military power, and neither do we wish to be one.
Vi i Europeiska unionen är ingen militär makt, och det vill vi inte vara heller.
EnglishWe are the fourth-largest military power on the planet and the fifth-largest economy.
Vi är den fjärde största militärmakten i världen och den femte största ekonomin.
EnglishI can confirm that the military power could not resolve the problems on the spot.
Jag kan bekräfta att det militära våldet inte kunde lösa problemen direkt på platsen.
EnglishIt is not true to say that we have agreed to make Europe a military power.
Det är inte sant att vi har kommit överens om att göra EU till en militär makt.
English- (NL) As the world's most populous country, China forms a military and economic power.
. (NL) Som världens folkrikaste land är Kina en militär och ekonomisk makt.
EnglishAs the world's most populous country, China forms a military and economic power.
Som världens folkrikaste land är Kina en militär och ekonomisk makt.
EnglishThe military has seized power and all the early progress has been reversed.
Militären har gripit makten och alla spirande framsteg är omintetgjorda.
EnglishIt remains a major military power and deserves recognition on the global centre stage.
Ryssland är fortfarande en stor militärmakt och förtjänar ett erkännande på världsarenan.
EnglishFollowing the death of President Conté, a military junta seized power.
Efter president Lansana Contés död tog en militärjunta över makten.
EnglishKeeping this military junta in power is not an acceptable option.
Att låta militärjuntan behålla makten är inte ett godtagbart alternativ.
EnglishThe European Union’s foreign policy is a peaceful one; we are not, in that sense, a military power.
EU:s utrikespolitik är fredlig; vi är inte en militär makt i den meningen.
EnglishThe European Union’ s foreign policy is a peaceful one; we are not, in that sense, a military power.
EU: s utrikespolitik är fredlig; vi är inte en militär makt i den meningen.
EnglishHaving military power and its possible use are paramount.
De har den militära styrkan och ett eventuellt användande av den prioriteras.
EnglishBut nor do we wish for a return or a seizure of power by military despots.
Men vi vill inte heller se en eventuell tillbakagång eller ett maktövertagande av militära diktatorer.
EnglishThe idea that the EU should be developed as a military power is another of Mr Prodi's hobbyhorses.
Att EU skall utvecklas militärt, är en annan käpphäst som Prodi har.
EnglishThe idea that the EU should be developed as a military power is another of Mr Prodi' s hobbyhorses.
Att EU skall utvecklas militärt, är en annan käpphäst som Prodi har.
EnglishIt is not true to say that we have agreed to make Europe a military power.
Är det på det sättet som vi vill erövra konstitutionen?
EnglishNow, the clear aim is to increase the EU’s military striking power.
Nu blir det uppenbara syftet att öka EU:s militära slagkraft.
EnglishIt is obvious that now that the military are in power, they are lying and must not be taken at their word.
När militären nu har makten är det uppenbart att den ljuger och inte står för sitt ord.

Liknande översättningar för "military power" på svenska

military substantiv
military adjektiv
power substantiv