"military police" - Svensk översättning

EN

"military police" på svenska

EN

military police {enbart pluralis}

volume_up
military police
In addition to the EUPOL civilian mission, military police are needed, the 'gendarmeries' which we are talking about.
Utöver det civila uppdraget Eupol behövs militärpolis, ”gendarmerier”, som vi håller på att föra diskussioner om.

Användningsexempel för "military police" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe police and military must prevent and combat violence instead of fuelling it.
Polis och militär måste förebygga och bestrida våldet i stället för att underblåsa det.
EnglishWe condemn every form of violence and the disproportionate use of the military and police.
Vi fördömer alla former av våld och militärens och polisens övervåld.
EnglishThe policy should not be confined to military or police operations.
Politiken får inte krympa till militära eller polisiära operationer.
EnglishNews has also come of increased repression by the Turkish police and military in the region.
Nyheter har också nått oss om det ökade förtrycket från den turkiska polisen och militären i regionen.
EnglishBut as I said, the military and the police are very different.
Men som jag sa, militären och polisen är väldigt olika.
EnglishCheam Channy was arrested on that same day by military police.
Cheam Channy arresterades samma dag av militärpolisen.
EnglishAnd the Russian special military police, special forces, Spetsnaz, came in and actually stormed the theater.
Och den ryska säkerhetspolisen, specialstyrkorna, Spetsnaz, gick faktiskt in och stormade teatern.
EnglishThe response of the EU on welcoming the resolution was 'the Council's decision to send 350 military police officers'.
EU:s svar i och med välkomnandet av resolutionen var rådets beslut att skicka 350 militärpoliser.
EnglishIn particular, better coordination of rescue, police, military and fire-fighting forces is needed in the EU.
Det behövs framförallt bättre samordning av räddnings-, polis-, militär- och brandbekämpningsinsatser i EU.
EnglishHe was detained on a public road against his will at gunpoint until military police and the local press arrived.
Han kvarhölls mot sin vilja på allmän väg under pistolhot tills militärpolisen och den lokala pressen anlände.
EnglishNow there's a bunch of reasons why we actually do send military personnel rather than police to do these jobs.
Det finns en uppsjö av anledningar varför vi faktiskt skickar militärer snarare än poliser för att utföra dessa jobb.
EnglishThe Mexican Government is trying to bring the situation under control by means of a massive military and police operation.
Den mexikanska regeringen försöker få situationen under kontroll genom ett stort militär- och polispådrag.
EnglishThis is hardly the kind of task to entrust to conscripts: it calls for professional soldiers or else police with military training.
För sådana uppgifter krävs knappast värnpliktiga utan yrkessoldater eller militärt utbildad polis.
EnglishIn addition to the EUPOL civilian mission, military police are needed, the 'gendarmeries' which we are talking about.
Utöver det civila uppdraget Eupol behövs militärpolis, ”gendarmerier”, som vi håller på att föra diskussioner om.
EnglishForty-four per cent of this amount has been spent by the United States on military and police operations, for example.
Fyrtiofyra procent av denna summa har spenderats av Förenta staterna på exempelvis militära och polisiära operationer.
EnglishYesterday, the United Nations Secretary-General asked for police and military reinforcements of the UN peacekeeping mission as well.
I går bad FN:s generalsekreterare också om polisiära och militära förstärkningar av FN:s fredsbevarande styrka.
EnglishIn my opinion, equality is not achieved by having women in military organisations or international police forces.
Enligt min mening uppnås inte jämställdhet genom att kvinnor finns med i militära organisationer eller internationella polisstyrkor.
EnglishIf any problems arise there, these units, these monitors, must receive adequate military and police protection.
Om det skulle uppkomma problem måste man se till att det finns tillräckligt militärt och polisiärt skydd för projektet och dess deltagare.
English. - (DE) It was entirely predictable that China would react to demonstrations by deploying the military and the police.
skriftlig. - (DE) Det var helt förutsebart att Kina skulle reagera på demonstrationerna genom att sätta in militär och polis.
EnglishI would like to highlight that the 1 900-strong international contingent includes 200 military and ordinary police from Romania.
Jag vill framhålla att det i den 1 900 man starka internationella gruppen ingår 200 militärpoliser och vanliga poliser från Rumänien.

Synonymer (engelska) till "military police":

military police
English

Liknande översättningar för "military police" på svenska

police substantiv
military substantiv
military adjektiv
to police verb
chief of police substantiv
Swedish
military intervention substantiv
military training substantiv
report to the police substantiv
military rank substantiv
mounted police substantiv