"military intelligence" - Svensk översättning

EN

"military intelligence" på svenska

EN

military intelligence {substantiv}

volume_up
1. militärt
military intelligence

Användningsexempel för "military intelligence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMilitary intelligence officers have boasted to me that the NLD is to be crushed.
Officerare från den militära underrättelsetjänsten har skrutit för mig att NLD skall krossas.
EnglishThat is, after all, the nature of intelligence and military information work.
Det är, när allt kommer omkring, underrättelseverksamhetens och den militära underrättelseverksamhetens natur.
EnglishMay I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
Låt mig presentera Generalmajor Albert Stubblebine III, chef för den militära underrättelsetjänsten 1983.
EnglishMoreover, there is no guarantee that the EEAS will not be linked to military and intelligence structures.
Dessutom finns ingen garanti för att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder inte kommer att vara kopplad till militära strukturer och underrättelsetjänster.
EnglishWorst of all is the continued abuse of power by the Burmese army, the military intelligence services, the police and other security forces.
Framför allt fortsätter övergreppen från den burmesiska militären, underrättelsetjänsten, polisen och andra delar av ordningsmakten.
EnglishWhen I picked up the agenda and read the phrase 'Year of Lifelong Learning' it seemed to me that this was an oxymoron similar to the phrase 'military intelligence' .
När jag plockade upp dagordningen och läste frasen "året för livslångt lärande" framstod den för mig som en oxymoron liknande frasen "militär underrättelsetjänst".
EnglishWhen I picked up the agenda and read the phrase 'Year of Lifelong Learning ' it seemed to me that this was an oxymoron similar to the phrase 'military intelligence '.
När jag plockade upp dagordningen och läste frasen " året för livslångt lärande " framstod den för mig som en oxymoron liknande frasen " militär underrättelsetjänst ".
EnglishTo stop them we must use every legitimate tool available - law enforcement, military intelligence technology - that is consistent with our laws and our values.
För att stoppa dem måste vi använda alla lagliga verktyg som finns att tillgå - lagstiftning och militärens underrättelsetjänst - som är förenliga med våra lagar och värderingar.
EnglishOther initiatives among civil society representatives are also in train involving academics, political figures and former military and intelligence officers.
Det pågår också andra initiativ från företrädare för det civila samhället, t.ex. intellektuella, politiska personligheter och tidigare anställda inom militär och underrättelseväsen.
EnglishI share with Mrs Theorin the hope that we can use all our resources - specifically military resources of satellite intelligence, etc. to start to attack environmental security.
Jag delar Theorins hopp om att vi skall kunna använda alla våra resurser - särskilt militära resurser som satellitrelaterad kunskap osv.- för att gripa oss an miljösäkerheten.
EnglishIn March 2005, Nicola Calipari, an officer in the Italian Military Intelligence and Security Service (SISMI), was killed at a road block in Iraq during the liberation of an Italian hostage.
I mars 2005 dödades Nicola Calidari, tjänsteman vid den italienska underrättelsetjänsten SISMI, vid en amerikansk vägspärr i Bagdad i samband med frigivningen av en italiensk gisslan.

Synonymer (engelska) till "military intelligence":

military intelligence

Liknande översättningar för "military intelligence" på svenska

intelligence substantiv
military substantiv
military adjektiv
military intervention substantiv
military training substantiv
general intelligence substantiv
artificial intelligence substantiv
military rank substantiv
military equipment substantiv
military power substantiv
military activity substantiv