"militant" - Svensk översättning

EN

"militant" på svenska

volume_up
militancy {substantiv}
SV

"militant" på engelska

EN

militant {adjektiv}

volume_up
militant (även: hawkish)
There are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
Det finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Den anti-kristna kommunismens plats har nu främst intagits av militant islam.
Därför har jag militant avstått från att rösta om denna text!
SV

militant {adjektiv}

volume_up
militant
Det finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
There are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
Den anti-kristna kommunismens plats har nu främst intagits av militant islam.
The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Därför har jag militant avstått från att rösta om denna text!
Hence my militant abstention on this text!
militant (även: rovlysten)

Användningsexempel för "militant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
Det finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
EnglishWhat we need, therefore, at our level is an instrument to replace this militant force.
På vår nivå bör vi således ha ett verktyg som kan ersätta denna militanta kraft.
EnglishMilitant extremists are not simply a threat in Pakistan: they are a threat to us all.
Militanta extremister är inte bara ett hot i Pakistan. De är ett hot mot oss alla.
EnglishThe place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Den anti-kristna kommunismens plats har nu främst intagits av militant islam.
EnglishIt is a militant ‘yes’ that I shall stand up for in voting on the Corbett report.
Det är ett stridbart ”ja” som jag kommer att ta parti för i omröstningen om Corbettbetänkandet.
EnglishThe ‘yes’ I shall say by voting in favour of the Corbett report is the ‘yes’ of a militant.
Det ”ja” jag kommer att säga genom att rösta för Corbettbetänkandet är en aktivists ”ja”.
EnglishFirstly, will he come and speak to us as a militant on a future occasion?
För det första, kommer han att tala till oss som en militant person vid en framtida händelse?
EnglishAnd finally he was a militant, an activist as they say in English.
Slutligen var han en förkämpe, en " activist ", som man säger på engelska.
EnglishAnd finally he was a militant, an activist as they say in English.
Slutligen var han en förkämpe, en "activist", som man säger på engelska.
EnglishWe do not want intolerant and militant Islamists to get into power.
Vi vill inte att intoleranta och militanta islamister ska få makten.
EnglishHe has been condemned because of his opinions and because of his militant activities.
Han har dömts för åsiktsbrott och för aktivistverksamhet.
EnglishIn the past week, more than 400 people have been killed in attacks carried out by militant groups.
Under den senaste veckan har mer än 400 personer dödats vid attacker som genomförts av militanta grupper.
EnglishThen the Croats, through a particularly militant anti-fascist resistance, freed themselves from Nazism.
Därefter befriade sig kroaterna från nazismen med hjälp av en motståndsrörelse som var mycket militant.
EnglishThey are not all militant Hamas activists, far from it.
Alla är inte militanta Hamas-aktivister - långt ifrån.
EnglishThe ‘ yes ’ I shall say by voting in favour of the Corbett report is the ‘ yes’ of a militant.
Folkomröstningen om konstitutionen kommer att hållas om några månader, precis innan anslutningsförhandlingarna inleds.
EnglishRecent history showed that democratic revolutions can be hijacked by well organised, militant Islam.
Den senaste utvecklingen har visat att demokratiska revolutioner kan kapas av välorganiserad, militant islamism.
EnglishHence my militant abstention on this text!
Därför har jag militant avstått från att rösta om denna text!
EnglishThe history of Europe has shown the forms that extremism, militant nationalism and ideological radicalism can take.
Europas historia visar vilka former extremism, militant nationalism och ideologisk radikalism kan anta.
EnglishMilitant secularists of socialist origin avoid this subject, although the Muslim population is shooting up.
Militanta sekularister av socialistiskt ursprung undviker detta ämne, även om den muslimska befolkningen rusar i höjden.
EnglishI believe we should be more militant.

Synonymer (engelska) till "militant":

militant
militancy