"milestone" - Svensk översättning

EN

"milestone" på svenska

volume_up
milestone {substantiv}
EN

milestone {substantiv}

volume_up
1. allmänt
milestone (även: landmark)
That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Detta avtal kommer att utgöra en politisk milstolpe i vår relation med Serbien.
The strategy adopted in Lisbon is an important milestone in the development of the EU.
Den strategi som antogs i Lissabon innebar en viktig milstolpe i unionens utveckling.
Therefore it represents an important milestone in the achievement of the Kyoto target.
Det utgör därför en viktig milstolpe för att uppnå Kyotomålet.
2. näringsliv
milestone

Användningsexempel för "milestone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Detta avtal kommer att utgöra en politisk milstolpe i vår relation med Serbien.
English. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
Att försöka sälja in könskvotering som en milstolpe är inget annat än populism.
EnglishYour report is a milestone in the process we have started with the White Paper.
Ert betänkande är en milstolpe i den process som vi har inlett med vitboken.
English1 January 2002 will mark a milestone in the history of European integration.
Den 1 januari 2001 kommer att bli en milstolpe i det europeiska byggets historia.
EnglishMr President, the Cairo Summit has been genuinely significant, an historic milestone.
Herr talman! Toppmötet i Kairo var synnerligen viktigt, en historisk milstolpe.
EnglishIt could have been a milestone, but the conditions were simply not right.
Det kunde ha varit en milstolpe men förutsättningarna var helt enkelt inte rätt.
EnglishThe presence of China and Taiwan at the WTO was also a significant milestone.
Kinas och Taiwans inträde i WTO innebar också en betydande milstolpe i Doha.
EnglishThe report of the European Parliament is an important milestone in this policy debate.
Europaparlamentets betänkande är en viktig milstolpe i debatten om denna politik.
EnglishThe tollgates are positioned between the phases of the project or after a milestone.
Beslutspunkterna läggs ofta mellan ett projekts olika faser eller efter en milstolpe.
EnglishThe second milestone is of major importance politically, namely the internal market.
Den andra milstolpen är av stor politisk vikt, nämligen den inre marknaden.
EnglishA milestone has been reached, standards have been set, and so it shall remain.
En milstolpe har nåtts, normer har fastställts, och så skall det förbli.
EnglishThe strategy adopted in Lisbon is an important milestone in the development of the EU.
Den strategi som antogs i Lissabon innebar en viktig milstolpe i unionens utveckling.
EnglishParliament has now reached a major milestone in its consideration of this proposal.
Parlamentet har nu nått en viktig milstolpe när det rör dess bedömning av detta förslag.
EnglishIt may be a milestone in the formulation of a standardised European regulatory framework.
Den kan bli en milstolpe i utformningen av ett standardiserat europeiskt regelverk.
EnglishThat, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office.
Det, herr talman, kommer att förbli en milstolpe under er mandatperiod.
EnglishWe are now witnessing another milestone in the return to peace for future generations.
Vi bevittnar nu en annan milstolpe med återkomsten av freden för kommande generationer.
EnglishI also want to congratulate our Estonian friends on reaching this important milestone.
Jag vill också lyckönska våra estländska vänner till att de nått denna viktiga milstolpe.
EnglishMr President, this is an important milestone in the creation of the single market.
(EN) Herr talman! Detta är en viktig milstolpe i samband med skapandet av den inre marknaden.
EnglishMr President, we have arrived at a crucial milestone in the history of Europe.
Herr talman! Vi står vid en avgörande milstolpe i Europas historia.
EnglishThat is a milestone, and we keenly await the first evaluation report.
Detta är en milstolpe. Vi ser med spänning fram emot den första utvärderingsrapporten.

Synonymer (engelska) till "milestone":

milestone
English