"miles" - Svensk översättning

EN

"miles" på svenska

SV
volume_up
mile {substantiv}
EN

miles {pluralis}

volume_up
miles
I said, "Miguel, do they fly 150 miles to the farm, and then do they fly 150 miles back at night?
Jag sa, "Miguel, flyger de 25 mil till gården, och sen, flyger de 25 mil tillbaka på kvällen?
Scotland has miles and miles of splendid beaches.
I Skottland finns mil efter mil av underbara stränder.
Running along this entire 42,000 miles are tens of thousands of active volcanoes.
Längs dessa 6 800 mil- -finns tiotusentals aktiva vulkaner.

Användningsexempel för "miles" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Skratt) Uppskattningsvis 8000 kilometer från Delhi ligger den lilla staden Gateshead.
EnglishIn fact, it's as large as Western Europe, but it only has 300 miles of paved roads.
Det är faktiskt lika stort som hela Västeuropa. men har bara 50 mil asfalterad väg.
EnglishUh, two, Uncle Lyle... uh, lives in... uh, Wisconsin, which is... uh, 317 miles away.
Och för det andra: farbror Lyle bor i Wisconsin, och det är 317 miles härifrån
EnglishAt least the permanent nature of 12 miles should not now be called into question!
Låt oss då åtminstone börja ifrågasätta den permanenta karaktären av de tolv sjömilen!
EnglishThere are thousands of miles of coastline and thousands of large and small ports.
Kustlinjen är tusentals mil och det finns tusentals stora och små hamnar.
EnglishMost Roma live on the periphery of urban centres, and miles away from health facilities.
De flesta romer lever i städernas utkanter, miltals från hälsovårdsinrättningar.
EnglishIt's only seven miles, but only two people have been there, 49 years ago.
Det är bara 11 kilometer, men bara två personer har varit där, för 49 år sedan.
EnglishOn whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
Vem har bestämt att sjömil plötsligt ska bli kilometer på dessa kartor?
EnglishIn a single cubic inch of soil, there can be more than eight miles of these cells.
I endast 16 kubikcentimeter kan det finnas mer än 12km av dessa celler.
EnglishI wrote the book on a treadmill, and it took me about a thousand miles to write the book.
Jag skrev boken på ett löpband och det tog mig ungefär tusen miles att skriva den.
EnglishIt is very easy to play the hero in the coffee shop, miles and miles away.
Det är mycket lätt att spela hjälten på kaféet när man sitter på andra sidan jordklotet.
EnglishThis thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Den här saken kretsar runt solen i 16 km per sekund - 32 km per sekund.
EnglishThat's my view from my window outside of Santa Cruz, in Bonny Doon, just 35 miles from here.
Där är utsikten från mitt fönster utanför Santa Cruz i Bonny Doon, 55 mil härifrån.
EnglishThey brood in a town 150 miles away, where the soil conditions are better for building nests.
De ruvar i en stad 25 mil bort, där marken passar bättre för att bygga bon.
EnglishThese ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.
Dessa, intressant nog, är 400 mil norrut härifrån utanför Barrow-in-Furness i Cumbria.
EnglishIt is true that the performance of individual lorries is improving, but they are doing more miles.
Enskilda lastbilar har mycket riktigt ett bättre resultat, men man kör allt mer.
EnglishHowever, people's views on what makes a good or bad treaty are still miles apart.
Men uppfattningarna om vad som är ett bra eller dåligt fördrag ligger dock milsvitt från varandra.
EnglishBut out in the landscape, one gigawatt is on the order of 50 square miles of bulldozed desert.
Men ute i naturen, tar en gigawatt upp ungefär 130 kvadratkilometer av schaktad öken.
EnglishNow, 563 miles from here... is a little town called Silver City, New Mexico.
90 mil härifrån ligger den lilla staden Silver City i New Mexico.
EnglishThe number of air miles involved in transporting the products is also a consumer concern.
Jag upprepar; det viktiga är korta leveranssträckor och lokala märken.