"mileage" - Svensk översättning

EN

"mileage" på svenska

volume_up
mileage {substantiv}
EN

mileage {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "mileage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHere's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
Vi gör alltid det bästa för klienterna som vi arbetar för. ~~~ Här är din nya bil.
EnglishI do hope, though, that the Commission's statement will prove to have some mileage in it.
Jag hoppas dock verkligen att kommissionens uttalande ska visa sig ha viss betydelse.
EnglishWe are naturally calling for a precise limitation of the ratio of road legs to total mileage.
Men vi kräver också en noga fastlagd inskränkning av vägtransportens andel i transportkedjan.
EnglishI do not believe there is any mileage in imagining that what the one institution gains, the other loses.
Man vinner inget på att tro att den ena institutionens vinst är den andras förlust.
EnglishOver the past few years, we have covered a lot of mileage together, and have made a success of it.
Under de senaste åren har vi vandrat många mil tillsammans – och gjort det framgångsrikt.
EnglishThe vehicles concerned are large, have a high mileage and, as such, cause high levels of CO2 emission.
Det handlar om stora fordon som går många kilometer, och med andra ord orsakar stora koldioxidutsläpp.
EnglishSo, in a word, there is no electoral mileage in this one at all.
Kort sagt finns inga valpoäng att plocka här alls.
EnglishI got a lot of mileage out of Theodoor van de Velde.
Jag fick ut väldigt mycket från Theodore van de Velde.
EnglishI do not believe there is any mileage in imagining that what the one institution gains, the other loses.
Om det hade varit så, skulle parlamentet ha yttrat sig om huruvida en sådan begäran skulle accepteras eller inte.
EnglishIt's not the years, honey, it's the mileage.
Det är inte åren, gumman, det är sträckan.
EnglishNo agreements have been reached at all for trucks, whilst the mileage of trucks is rising at an alarming rate.
Vad gäller lastbilar uppnådde vi ingenting alls, samtidigt som antalet körda kilometer för lastbilar stiger explosionsartat.
EnglishSecondly, the sudden increase in mileage requires an enormous amount of fossil fuels and causes ecological and social damage.
För det andra kostar den stora ökningen av antalet kilometer enormt mycket fossila bränslen och förorsakar ekologisk och samhällelig skada.
EnglishIn the last 20 years, the average daily mileage covered by individual members of the public has doubled, as has the number of vehicles.
Under de senaste tjugo åren har de enskilda trafikanternas dagliga kilometertal i genomsnitt fördubblats, och detsamma gäller för antalet fordon.
EnglishI would suggest to Parliament that, possibly, if they split the price of tickets from mileage, there might be more support in the future.
Jag föreslår parlamentet att om det beräknar reseersättningen i förhållande till vägsträckan, om detta är möjligt, så kanske stödet blir större i framtiden.
EnglishI understand that concern, but the rapid reaction facility does not create new responsibilities, it tries to get better mileage out of what we already have.
Jag har förståelse för den oron, men snabbinsatsenheten skapar inte nya åtaganden, genom den försöker man dra mer nytta av det vi redan har.
EnglishIn addition, the car mileage will need to come down, and that is only possible by providing robust, healthy and affordable public transport.
Därtill måste bränsleförbrukningen minska och det enda sättet att lyckas med det är att tillhandahålla en väl utbyggd, miljövänlig och prisvänlig kollektivtrafik.
EnglishA lot of mileage has been made out of the subject of a peoples' Europe and yet our actions are not perceived by the majority of our citizens to touch their lives.
Vi har arbetat mycket med frågan medborgarnas Europa och ändå har det stora flertalet medborgare ansett att våra åtgärder inte inverkat på deras liv.
EnglishA lot of mileage has been made out of the subject of a peoples ' Europe and yet our actions are not perceived by the majority of our citizens to touch their lives.
Vi har arbetat mycket med frågan medborgarnas Europa och ändå har det stora flertalet medborgare ansett att våra åtgärder inte inverkat på deras liv.
EnglishAnother idea that has mileage in it is to gradually abandon subsidies that are harmful to the environment, along the lines of what the Commission has done for tobacco.
En annan idé som är gångbar är att gradvis överge bidrag som är skadliga för miljön, enligt samma principer som kommissionen har följt för tobak.
EnglishWe have no objections to cross-border solutions if these guarantee all drivers a respectable wage, satisfactory mileage allowance and adequate safety measures.
Vi har inget att invända mot gränsöverskridande lösningar om de kan garantera alla chaufförer rimliga löner, godtagbar milersättning och adekvata säkerhetsåtgärder.

Synonymer (engelska) till "mileage":

mileage
gas mileage
gasoline mileage