"Milan" - Svensk översättning

EN

"Milan" på svenska

SV
EN

Milan {egennamn}

volume_up
1. geografi
Milan
Recently his research was presented in Milan to European researchers.
Nyligen presenterades hans forskning i Milano för en samlad europeisk forskarkår.
The first, from Rotterdam to Milan, was supposed to have started about now.
Den första av dessa mellan Rotterdam och Milano borde starta ungefär nu.
Similar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan.
Liknande våldsutbrott har även förekommit i andra italienska städer, exempelvis i Milano.

Användningsexempel för "Milan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNomination of a member of the Court of Auditors - Mr Milan Martin Cvikl (SL) (
Nomineing av en ledamot av revisionsrätten - Milan Martin Cvikl (SL) (
EnglishRecently his research was presented in Milan to European researchers.
Nyligen presenterades hans forskning i Milano för en samlad europeisk forskarkår.
EnglishSimilar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan.
Liknande våldsutbrott har även förekommit i andra italienska städer, exempelvis i Milano.
EnglishThe first, from Rotterdam to Milan, was supposed to have started about now.
Den första av dessa mellan Rotterdam och Milano borde starta ungefär nu.
EnglishMr President, last Thursday, I was taking part in a television programme in Milan.
Herr talman! Förra torsdagen var jag med i ett TV-program i Milano.
EnglishWell, what was true for Milan Baroš is also true for you and your ministers.
Det som gällde för Milan Baroš gäller även för er och era ministrar.
English   This morning, I flew to Strasbourg on the plane that leaves Milan Malpensa at 7 a.m.
   – I morse flög jag till Strasbourg med det flyg som avgår från Milano Malpensa kl. 7.00.
EnglishI voted in favour of the report by Mr Milan Zver on the Commission initiative 'Youth on the Move'.
Jag röstade för Milan Zvers betänkande om kommissionens initiativ Unga på väg.
EnglishThe public prosecutors in Milan and Munich have established and proved this beyond doubt.
De allmänna åklagarna i Milano och München har fastställt och bevisat detta utom allt tvivel.
EnglishTake, for example, the night train from Amsterdam to Milan which will be introduced from 28 May.
Ta till exempel nattåget som från och med 28 maj kommer att köra från Amsterdam till Milano.
EnglishThat happened to me once, not on this flight but on a flight from Brussels to Milan.
Det har hänt mig också; inte på denna flygning men till exempel på en flygning mellan Bryssel och Milano.
EnglishI am pleased that I, in the Netherlands, am not affected by the noise produced in Milan or Athens.
Jag är glad över att jag i Amsterdam inte besväras av det buller som produceras i Milano eller Aten.
EnglishThis device exists somewhere in Milan or southern Italy.
Denna apparat finns någonstans i Milano eller södra Italien.
EnglishEmergency landings happen because of it, and I would mention airports such as Newark, Heathrow and Milan.
Det sker nödlandningar på grund av detta, och låt mig nämna flygplatser som Newark, Heathrow och Milano.
EnglishThe day after, let us not kid ourselves, it will be in Milan and, shortly after that, it will be in Brussels or Paris.
Och låt oss se sanningen i vitögat, dagen därpå är det Milano och snart också Bryssel och Paris.
EnglishSubmitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:09
Submitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:09
EnglishSubmitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:25
Submitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:25
EnglishSubmitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:12
Submitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:12
EnglishSubmitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:05
Submitted by Milan Vnuk on November 18, 2010 - 14:05
EnglishThis particularly applies to this southern axis, which would make Paris only three and a half hours distant from Milan.
Det gäller särskilt detta södra avsnitt, som skulle placera Paris tre och en halv timme från Milano.

Synonymer (engelska) till "Milan":

Milan
English