EN

to migrate [migrated|migrated] {verb}

volume_up
There are over 900 000 gypsies in Romania and Bulgaria, many of whom would like to migrate.
Det finns över 900 000 zigenare i Rumänien och Bulgarien, och många av dem vill migrera.
Hundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
Hundratusentals, om inte miljontals, människor kommer att migrera till länder som Storbritannien.
Neither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.
Varken erfarenheter eller beräkningar ger något stöd för att stora horder av människor plötsligt skulle vilja migrera.

Användningsexempel för "to migrate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
Vi tvingar människorna, som vill invandra hit, in i en status av asylsökande.
EnglishThose who have prospects will not migrate, but there are many others.
De som har framtidsutsikter kommer inte att utvandra, men det finns många andra.
EnglishThere are over 900 000 gypsies in Romania and Bulgaria, many of whom would like to migrate.
Det finns över 900 000 zigenare i Rumänien och Bulgarien, och många av dem vill migrera.
EnglishAlthough we lack such an agreement, people do migrate, in particular to richer countries.
Även om vi saknar en sådan överenskommelse så migrerar människor, särskilt till rikare länder.
EnglishThe future European asylum application procedure will therefore cover all those who wish to migrate.
EU:s framtida asylförfarande kommer därför att täcka alla som vill utvandra.
EnglishHundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
Hundratusentals, om inte miljontals, människor kommer att migrera till länder som Storbritannien.
EnglishI think we all agree that people who want to migrate should do so as a matter of free choice.
Jag tror att vi alla är överens om att människor som vill utvandra bör göra det av fri vilja.
EnglishIf you are a non-EU national, you can find information on the conditions to migrate to an EU country.
För dig som inte är EU-medborgare: här kan du läsa mer om att flytta till ett EU-land English.
EnglishMany birds which migrate to the south follow the coastline.
Många fåglar som flyttar söderut följer kustlinjen.
EnglishAgencies operating multiple clients out of a single AdWords account are strongly advised to migrate to MCC.
Vi rekommenderar att byråer som hanterar flera kunder från samma AdWords-konto går över till Mitt kundcenter.
EnglishFor example, I hear a lot about the European migratory system – the birds that migrate into the European Union.
Jag hör till exempel en hel del talas om det europeiska flyttsystemet, dvs. de fåglar som flyttar till Europeiska unionen.
EnglishAnother argument which is repeatedly put forward, namely that the art market would migrate to the United States, cannot be sustained.
Ett annat ofta framfört argument är att konstmarknaden skulle flyttas till USA, men det håller inte.
EnglishHow many people have in this way actually emigrated to the EU and how many people are expected to migrate in future?
Hur många personer har på detta sätt redan faktiskt emigrerat till EU och hur många planerar att emigrera i framtiden?
EnglishNeither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.
Varken erfarenheter eller beräkningar ger något stöd för att stora horder av människor plötsligt skulle vilja migrera.
EnglishThey migrate for economic enrichment or because economic forces have removed their means of maintaining their livelihoods.
De migrerar för ett ekonomiskt berikande eller för att ekonomiska krafter har gjort att de inte längre kan försörja sig.
EnglishMigration is mainly economic and the pressure to migrate decreases as the prosperity of undeveloped countries improves.
Invandringen har huvudsakligen ekonomiska orsaker, och pressen att utvandra minskar när underutvecklade länders välstånd ökar.
EnglishThey just kind of migrate without me.
EnglishWhen salmon and trout smolt (young fish) migrate out rivers towards the sea they need help navigating past hydro power plants.
När lax- och öringsmolt (fiskungar) vandrar ut ur våra älvar mot havet behöver dom hjälp att navigera förbi vattenkraftverken.
EnglishThe development of this End of Sales policy is to help our customers migrate to Jabra's new, future-proof audio solutions.
Vi har utvecklat denna policy för utgående produkter för att hjälpa våra kunder migrera till Jabras nya, framtidssäkra ljudlösningar.
EnglishHowever, I believe that a framework directive in this field will reduce the possibilities for people to migrate, not the other way round.
Jag tror dock att ett ramdirektiv på detta område kommer att minska människors möjligheter att invandra och inte tvärtom.

Synonymer (engelska) till "migrator":

migrator
English
out-migration