"migrants" - Svensk översättning

EN

"migrants" på svenska

volume_up
migrant {substantiv}
EN

migrants {pluralis}

volume_up
1. sociologi
migrants
Top of the political agenda today is the great economic crisis that the country is experiencing, the problem of returning migrants and, of course, violence and organised crime.
Den politiska dagordningen toppas just nu av den allvarliga ekonomiska krisen i landet, av problemet med återvändande utvandrare och, givetvis, av våldet och den organiserade brottsligheten.

Användningsexempel för "migrants" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is also a resolution which guarantees the protection of refugees and migrants.
Det är dessutom en resolution som garanterar skydd för flyktingar och migranter.
EnglishWe need fair access to legal migration that gives migrants proper social rights.
Vi behöver tillgång till laglig migration som ger migranterna sociala rättigheter.
EnglishThis, of course, also helps to reduce the risk of a wave of migrants into Europe.
Detta bidrar naturligtvis till att minska risken för en migrationsvåg till EU.
EnglishIt is also a resolution which guarantees the protection of refugees and migrants.
Det är också en resolution som garanterar skydd åt flyktingar och invandrare.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Invandrare som kommer till våra länder utgör en stor tillgång för våra ekonomier.
EnglishMigrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
Migranter bidrar ofta till den ekonomiska tillväxten i sitt destinationsland.
EnglishYou will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast.
Ni minns förmodligen att många hundra flyktingar omkom utanför den libyska kusten.
EnglishMigrants are going to continue to try to come to Europe for the foreseeable future.
Migranter kommer att fortsätta att söka sig till Europa under överskådlig framtid.
EnglishHow many family members of the migrants concerned have already emigrated to the EU?
Hur många familjemedlemmar till de aktuella migranterna har redan emigrerat till EU?
EnglishWe also need stabilisation and aid programmes in migrants' countries of origin.
Vi behöver dessutom stabiliserings- och biståndsprogram i invandrarnas ursprungsländer.
EnglishThis report on the rights of migrants makes no mention of illegal immigrants, however.
I detta betänkande om invandrares rättigheter nämns dock inte illegala invandrare.
EnglishYou are right, the people who disappeared at sea are not illegal migrants;
Ni har rätt i att de människor som försvann till havs inte var olagliga migranter.
EnglishTunisia is now home to 150 000 migrants who come from Libya and shows its solidarity.
Tunisien visar sin solidaritet och har nu tagit emot 150 000 migranter från Libyen.
EnglishIt focuses, in particular, on the Roma people and also on legal migrants.
Det är särskilt inriktat på den romska befolkningen och på lagliga invandrare.
EnglishAccording to the United Nations, there are approximately 191 million migrants worldwide.
Enligt Förenta nationerna finns det ungefär 191 miljoner migranter i hela världen.
EnglishThe situation is clearly more critical in the case of female migrants.
Det är uppenbart att situationen är kritisk när vi talar om emigrerande kvinnor.
EnglishWith regard to the integration of migrants, can the Commission explain: 
Kan kommissionen besvara följande frågor beträffande integreringen av invandrare: 
EnglishAccording to the United Nations, there are approximately 191 million migrants worldwide.
Enligt Förenta nationerna finns det ungefär 191 miljoner migranter i hela världen.
EnglishIt is particularly short-sighted to again seek our salvation in new economic migrants.
Det är särskilt kortsynt att återigen söka vår frälsning i nya ekonomiska invandrare.
EnglishWe are currently implementing the pilot projects in support of the integration of migrants.
Vi genomför för närvarande pilotprojekt till stöd för integration av invandrare.

Synonymer (engelska) till "migrant":

migrant