"migrant" - Svensk översättning

EN

"migrant" på svenska

volume_up
migrant {substantiv}
EN

migrant {substantiv}

volume_up
1. allmänt
migrant (även: immigrant)
A job must be a for a migrant to be admitted.
Ett arbete måste vara ett absolut villkor för att en invandrare ska beviljas inresa.
With regard to the integration of migrants, can the Commission explain: 
Kan kommissionen besvara följande frågor beträffande integreringen av invandrare
Any upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Varje ökning av strömmen av olagliga invandrare måste beslutsamt motarbetas.
2. ornitologi

Användningsexempel för "migrant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMay I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
EnglishPoverty and social instability are central factors in the lives of migrant women.
Fattigdom och social instabilitet är centrala faktorer i migrerande kvinnors liv.
EnglishThe economy benefits when more migrant women participate in the labour market.
Det är bra för ekonomin att fler invandrarkvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
EnglishCurrently, however, pupils with a migrant background in Europe face great problems.
I nuläget ställs emellertid elever med migrantbakgrund inför stora problem i EU.
EnglishUseful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
För dig som arbetar utomlands om din familj fortfarande bor i ursprungslandet.
EnglishIndeed, these differences could lead to the double taxation of migrant workers.
Det är ju möjligt att sådana skillnader leder till dubbelbeskattning av en migrant.
EnglishThe problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
Det är ett problem som drabbar invandrargrupper och romer särskilt hårt.
EnglishMany migrant workers send a large part of their income to their country of origin.
Många migranter skickar en stor del av sina inkomster till sitt hemland.
EnglishThe first of these concerns the rights of girls, especially girls from migrant backgrounds.
Den första rör flickors rättigheter, framför allt flickor med invandrarbakgrund.
EnglishThese services should be accessible to every migrant worker segment.
Dessa tjänster bör vara tillgängliga för alla typer av migrerande arbetstagare.
EnglishI believe the case of migrant women must be considered in this respect.
Jag tror att migrerande kvinnors situation i detta avseende bör lyftas fram.
EnglishThe protection of migrant minorities is part of the principles promoted by social Europe.
Skyddet av migrantminoriteter ingår i de principer som främjas av det sociala Europa.
EnglishI have proposed referring to migrant minorities as new minorities.
Jag har föreslagit att migrerande minoriteter skall benämnas som nya minoriteter.
EnglishOnly six Member States have special skilled migrant employment programmes.
Endast sex medlemsstater har särskilda anställningsprogram för högkvalificerade migranter.
EnglishIt restricts itself to securing the principle of equal treatment for migrant workers.
Det begränsar sig till att försäkra principen om likabehandling av migrerande arbetstagare.
EnglishAs of today, 740 000 Muslim migrant workers have left the country in search of safety.
Hittills har 740 000 muslimska migrantarbetare lämnat Libyen för att sätta sig i säkerhet.
EnglishI should like to highlight the particular situation of migrant children.
Jag vill särskilt lyfta fram de migrerande barnens speciella situation.
EnglishIn 2006, young Qatari students took me to go and see the migrant worker camps.
2006, tog några unga studenter från Qatar med mig att gå och titta på utvandrarnas arbetsläger.
EnglishMrs Angelilli rightly says that we must consider migrant children.
Roberta Angelilli säger med rätta att vi måste ta hänsyn till invandrarbarn.
EnglishWe must also try to prevent large, uncontrolled migrant flows to the European Union.
Vi måste också försöka förhindra stora okontrollerade flyktingströmmar till Europeiska unionen.

Synonymer (engelska) till "migrant":

migrant