"might is right" - Svensk översättning

EN

"might is right" på svenska

EN

might is right [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "might is right" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe experts speak of a cultural problem, I think they might be right!
Experterna talar om ett kulturellt problem, jag tycker att de är mycket älskvärda.
EnglishReforming the UN in such a way would amount to the UN hallowing the principle of ‘might is right’.
En sådan reform av FN skulle innebära att FN ansluter sig till principen om den starkes rätt.
EnglishReforming the UN in such a way would amount to the UN hallowing the principle of ‘ might is right’.
En sådan reform av FN skulle innebära att FN ansluter sig till principen om den starkes rätt.
EnglishWe have in fact decided to combine might and right, but we took the decision ten years too late.
Men i stället bestämde vi oss för att förena styrka och rätt. Men vi bestämde oss tio år för sent.
EnglishTo such an extent has this become the case that we can observe something like a reversion to 'might is right' on an international scale.
Detta går så långt att vi internationellt erkänner ett slags tillbakagång till nävrätten.
EnglishNow some of you might actually right now be thinking, It's downright crazy to have 10 TEDTalks summarized into just six words.
Vissa av er kanske just nu tänker, det är helt galet att ta 10 TEDTalks och summera dem med sex ord.
EnglishTo such an extent has this become the case that we can observe something like a reversion to 'might is right ' on an international scale.
Detta går så långt att vi internationellt erkänner ett slags tillbakagång till nävrätten.
EnglishWell, if we have to choose between might and right, we obviously have to defend the international legal order.
Nåväl, om vi måste välja mellan makt och rätt så är det självklart att vi måste försvara den internationella rättsordningen.
EnglishThe European Union is not governed by the concept that might is right but by the principle that power emanates from the law.
Europeiska unionen styrs inte av konceptet ”den starkes rätt”, utan av principen att makt härstammar från lagen.
EnglishWe are allowing the law of might is right to prevail.
EnglishIn resorting to unilateral action the United States is setting itself above the law and resorting to the principle of 'might is right '.
I sitt tillgripande av ensidiga åtgärder sätter sig Förenta staterna över lagen och tar sin tillflykt till principen om " den starkes rätt ".
EnglishThrough murders, the fait accompli in international politics, the principle that might is right, is once more being asserted.
Det fullbordade faktumet, det fullbordade vapenfaktumet lägger ännu en gång på sin lag genom mord. Det fullbordade faktumet i den internationella politiken.
EnglishWithout the WTO the law of the jungle and the power of might over right would prevail - hardly an outcome the critics of the WTO would welcome.
Utan WTO skulle djungelns lag råda, och vi skulle få en situation där styrka gick före rätt - vilket knappast är en följd som WTO: s kritiker skulle välkomna.
EnglishBy invading Georgia it has challenged the fundamentals of the international security system, trying to replace it with the model of 'might is right'.
Genom att invadera Georgien har Ryssland ifrågasatt grunderna i det internationella säkerhetssystemet och försökt ersätta dem med modellen ”den som har makt har rätt”.
EnglishIt will be the big guys like the United States; it will be might is right; it will be brute commercial force that will win through.
Det kommer de stora grabbarna, som Förenta staterna, att göra; det kommer att vara den starke som dikterar villkoren; det kommer att vara den kommersiella råstyrkan som vinner i slutändan.
EnglishLet us hope that we will never be asked to succumb and say that justice lies with size, numbers and power in this age, that might makes right and not vice versa.
Låt oss hoppas att vi aldrig ombes ge efter och säga att rättvisan tillkommer storlek, antal och makt i detta tidevarv, att störst går först och inte vice versa.
EnglishIn order to prevent such aggressions happening again, the EU has to make sure that the idea that 'might makes right' will prove absolutely disadvantageous for the invader.
För att förhindra att sådana aggressiva handlingar återupprepas måste EU se till att devisen ”allting går med våld” inte visar sig vara till någon som helst fördel för angriparna.
EnglishThe way it treats children and children's rights demonstrates whether a society thinks might is right, or whether by its treatment of weaker members it shows the right of its might.
I kontakten med barn och barns rättigheter blir det uppenbart om ett samhälle upphöjer den starkares våld till rättighet, eller om lagen, i umgänget med de svagaste, visar sin styrka.

Liknande översättningar för "might is right" på svenska

might substantiv
might verb
might adverb
Swedish
right adjektiv
right adverb
right substantiv
Swedish