"midwife" - Svensk översättning

EN

"midwife" på svenska

volume_up
midwife {substantiv}
SV
EN

midwife {substantiv}

volume_up
1. medicinvetenskap
midwife (även: accoucheuse)
Only 53 % of women in developing countries give birth with a doctor, nurse or midwife present.
Bara 53 procent av kvinnorna i utvecklingsländerna föder sina barn i närvaro av en läkare, sjuksköterska eller barnmorska.
Only 53% of women in developing countries give birth with a doctor, nurse or midwife present.
Bara 53 procent av kvinnorna i utvecklingsländerna föder sina barn i närvaro av en läkare, sjuksköterska eller barnmorska.
En fjolla som barnmorska?

Användningsexempel för "midwife" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMidwife Maria do Ceu, who carried out illegal abortions, was sentenced to seven and a half years’ imprisonment.
Barnmorskan Maria do Ceu som utfört aborter illegalt dömdes till sju och ett halvt års fängelse.
EnglishOnly 53% of women in developing countries give birth with a doctor, nurse or midwife present.
Bara 53 procent av kvinnorna i utvecklingsländerna föder sina barn i närvaro av en läkare, sjuksköterska eller barnmorska.
EnglishOnly 53 % of women in developing countries give birth with a doctor, nurse or midwife present.
Bara 53 procent av kvinnorna i utvecklingsländerna föder sina barn i närvaro av en läkare, sjuksköterska eller barnmorska.
EnglishAlehagen, with a background as a midwife, and Johansson, a district nurse, are both researchers in nursing science.
Alehagen med en bakgrund som barnmorska och Johansson som distriktssköterska är båda forskare i omvårdnad.
EnglishThe current crisis may give birth to a stronger Europe and Greece may be the midwife of that change.
Den nuvarande krisen kan komma att leda till ett starkare EU och Grekland kan komma att bli denna förändrings katalysator.
EnglishSecondly, the UN’ s role in Iraq should gradually be stepped up, and it should go beyond its current role as midwife to the democratic process.
Utgångspunkten skall vara att Irak är vårt gemensamma ansvar, alla européers och hela Europeiska unionens gemensamma ansvar.
EnglishA poofter as midwife?
EnglishSecondly, the UN’s role in Iraq should gradually be stepped up, and it should go beyond its current role as midwife to the democratic process.
För det andra bör FN:s roll i Irak gradvis utökas och bli mer omfattande än dess nuvarande funktion som demokratiprocessens barnmorska.
EnglishHe described himself not as the author but as the midwife who had allowed Parliament to deliver this baby which needed then to be nurtured.
Han beskrev inte sig själv som upphovsman utan som en barnmorska som hade hjälpt parlamentet att föda detta barn, som sedan behövde vårdas.
EnglishWhat happens when a midwife without such authorisation arrives in France without additional training and has to write a medical prescription?
Vad händer när en barnmorska utan ett sådant tillstånd kommer till Frankrike utan vidareutbildning och måste skriva ut ett läkemedelsrecept?
EnglishFor several categories of diplomas – doctor, general nurse, midwife, veterinary surgeon, dental surgeon, pharmacist, architect – certified translations are not required.
För flera examensbevis – läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, tandläkare, apotekare och arkitekter – krävs inte det.
EnglishFor several categories of diplomas — doctor, general nurse, midwife, veterinary surgeon, dental surgeon, pharmacist, architect — certified translations are not required.
För flera examensbevis – läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, tandläkare, apotekare och arkitekter – krävs inte det.
EnglishAs Piet Hein Donner, the midwife of the programme, has said, the first principle is the implementation of mutual recognition as the fundament for judicial cooperation.
Som Piet Hein Donner, programmets upphovsman, sa är tillämpningen av ömsesidigt erkännande den viktigaste grundprincipen för rättsligt samarbete.
EnglishLecturer and midwife Inger Lindberg involved in SVT programs Uppdrag granskning as an expert in the application of "Childbirth Injuries suspected blinded in the records"
Universitetslektorn och barnmorskan Inger Lindberg medverkar i SVT:s program Uppdrag granskning som expert i programmet "Förlossningsskador misstänks mörkas i journalerna"
EnglishThe fact that we have not reached the second reading of the regulation until today very much reflects the birth pangs of the regulation, during which the Council showed itself to be a poor midwife.
Att vi i dag behandlar förordningen i en andra behandling beror på de starka födslovåndorna och att rådet inte har uppfyllt sin roll som barnmorska tillräckligt väl.

Synonymer (engelska) till "midwife":

midwife