EN

midst {preposition}

volume_up
midst (även: amid)
Today, in the midst of a recession, this will not be an easy debate.
Detta kommer inte att bli någon lätt debatt i dag, mitt i en lågkonjunktur.
You see this enormous inequity in China, in the midst of fast economic growth.
Ni ser att det finns enorma skillnader inom Kina, mitt i en snabbt växande ekonomi.
Corningstone disappeared in the midst of the biggest story of the year.
Corningstone försvann mitt i årets största story.

Användningsexempel för "midst" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGreece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
Grekland befinner sig i en social explosion med allmän oro i flera olika städer.
EnglishIn spite of that, there are some in our midst who still do not understand this.
Trots detta finns det några mitt ibland oss som fortfarande inte förstår det.
EnglishYou see this enormous inequity in China, in the midst of fast economic growth.
Ni ser att det finns enorma skillnader inom Kina, mitt i en snabbt växande ekonomi.
EnglishIn the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
Mitt bland all denna utveckling kommer budgeten att genomgå grundläggande förändringar.
EnglishWe are in the midst of a severe financial crisis and we have difficulties with the budget.
Vi befinner oss mitt i en allvarlig finanskris och vi har problem med vår budget.
EnglishIndia is today in the midst of general elections as a beacon for democracy and prosperity.
I dag är Indien mitt uppe i allmänna val som ledstjärna för demokrati och välstånd.
EnglishWe are not in a crisis in the euro area: we are in the midst of the euro area's Great Crisis.
Vi har inte en kris i euroområdet, vi befinner oss mitt i euroområdets stora kris.
EnglishIt is too late to tell me when we are in the midst of a voting session.
Det är för sent att berätta detta för mig när vi är mitt i en omröstning.
EnglishToday, in the midst of a recession, this will not be an easy debate.
Detta kommer inte att bli någon lätt debatt i dag, mitt i en lågkonjunktur.
EnglishThe danger is in our midst; it is in our houses and in our cities in Europe.
Hotet finns mitt ibland oss, i våra hus och våra städer här i EU.
EnglishHowever, what are the banks doing in the midst of this economic and financial crisis?
Men vad gör bankerna mitt i den ekonomiska och finansiella krisen?
EnglishWe extend a very warm welcome to you in our midst in this Parliament, Mr Frattini.
Hjärtligt välkommen till oss i detta parlament, herr Frattini.
EnglishWe are now in the midst of the worst economic crisis the world has seen in my lifetime.
Vi befinner oss nu mitt i den värsta ekonomiska kris som världen har upplevt under min livstid.
EnglishThe danger is in our midst; it is in our houses and in our cities in Europe.
Vi måste kunna försvara oss mot denna kriminella verksamhet.
EnglishPower plants generally are a ticking time-bomb in our midst.
Kraftanläggningar utgör på det hela taget en tickande bomb mitt ibland oss.
EnglishHowever, in the midst of these challenges comes some good news for business and passengers alike!
Men mitt i detta elände kommer det lite goda nyheter för både företagen och passagerarna!
EnglishI believe that today, in the midst of this crisis, clear opportunities are there for the taking.
Jag menar att det just nu, mitt under denna kris, finns tydliga möjligheter att ta vara på.
EnglishSome of them had been living in our midst, as our neighbours, for years or even decades.
Några av dem hade levt mitt ibland oss, som våra grannar, i flera år eller till och med tiotals år.
EnglishMercury is one of the most dangerous poisons in our midst.
Kvicksilver är ett av de farligaste gifterna som vi har mitt ibland oss.
EnglishHowever, as Gary Titley has remarked, she is now in our midst.
Men som Gary Titley påpekade befinner sig landet nu mitt ibland oss.

Synonymer (engelska) till "midst":

midst
English