EN

midfield {substantiv}

volume_up
1. sport
midfield

Användningsexempel för "midfield" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe lack of a functioning social midfield is also apparent.
Dessutom är avsaknaden av fungerande lokala organisationer påtaglig.
EnglishHowever, that requires a regular dialogue with the social midfield, local governments and above all with parliaments.
Men för det krävs en regelbunden dialog med det civila samhället, med lokala myndigheter och framför allt med parlamenten.
EnglishWe endorse the plans of the Commission, which set out to achieve this for each target group and by mobilising the organised midfield.
Vi stöder kommissionens planer på att gå ut med informationen per målgrupp och att engagera de lokala organisationerna.
EnglishMore budgetary support is needed, but also greater transparency and involvement by parliaments, the social midfield and local authorities.
Mer budgetstöd behövs, men även större öppenhet och att parlamenten, lokala organisationer och lokala myndigheter involveras.
EnglishGrande, across midfield.
EnglishMay I perhaps say - Christian democracy being the midfield defender incarnate in my country - that very many things would not have happened without voluntariness.
Får jag då kanske, kristdemokratin som personifierad mittfältsförsvarare i mitt land, säga att inte särskilt mycket skulle ha ordnats utan frivillighet.
EnglishA more moderate price cut, together with the conditions mentioned, would grant more chances of survival to sugar beet production and sugar industry in midfield Member States, such as Hungary.
Priset för socker, som för närvarande är EU: s mest subventionerade jordbruksprodukt, är tre gånger högre än världsmarknadspriset.